Türi valla hariduspreemiate laureaadid on selgunud

Täna toimus Türi Kultuurikeskuses pidulik haridustöötajate tänuõhtu, kus muu hulgas kuulutati välja Türi valla hariduspreemiate laureaadid.

Nominedid olid Piret Ohu ja Peeter Kruusement Türi Põhikoolist, Virve Zimmermann ja Liisa Sizask Käru Põhikoolist, Tiiu Sadam ja Janek Marrandi Laupa Põhikoolist, Reet Mets Retla-Kabala Koolist, Anne Toome ja Helen Ott Türi Muusikakoolist, Jonas Nahkor Väätsa Põhikoolist, Tiiu Vellama Väätsa lasteaiast, Milita Paal ja Saidi Paluoja Türi Lasteaiast, Elma Lõhmus Türi Toimetulekukoolist ja Eda Koskor Türi Ühisgümnaasiumist.

Kolmeliikmeline komisjon (Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna, Türi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees Kati Nõlvak ning Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Reelika Lepik) otsustas omistada tiitlid „Türi valla haridustöötaja 2018“ Eda Koskorile, Jonas Nahkorile ja Saidi Paluojale.

Eda Koskor on Türi Ühisgümnaasiumi bioloogia- ja keskkonnaõpetuse õpetaja. Ta suudab end jagada paljude ülesannete ja rollide vahel ning jõuab uskumatult palju.

Õpilased on kirjutanud Eda Koskori kohta nii:

*Eda Koskori tunnid on ülimalt lahedad, parimad tunnid koos parima õpetajaga.

*Tema tunnis ei magata, vaid tehakse tööd koos naeratusega.

*Te olete meie kooli Päike. Te naeratate alati, olete abivalmis ning teist õhkub positiivsust. Selline peabki üks õpetaja olema. Ärge palun muutuge!

Nende ülimalt positiivsete arvamuste taga on õpetaja põhjalik mõttetöö eesmärkide seadmisel ja tundideks valmistumisel, nutikad lahendused ainete lõimimiseks ja õpilasi kaasava metoodika rakendamine, targalt läbimõeldud enesetäiendamine ja valmisolek uuega kaasa minna ning oskus õpilastega hea kontakt saavutada ja neid motiveerida.

Kooli arendusjuhina on Eda Koskor toonud projektide kaudu kooli eelarvesse märkimisväärse summa, et muuta õppetöö huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Koskori eestvedamisel on Türi Ühisgümnaasiumist saanud Tartu Ülikooli õpikodade, Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli ja Teadlaste Öö Festivali tugikool. Kogutud tarkuseterasid jagavad õpilased Türi lasteaedade ja TÜGlaste Gümnaasiumi lastele.

Juhtides kooli loodus-reaalainete komisjoni, suudab Eda Koskor lähimad kolleegid tugeva meeskonnana tegustema panna. Juhtkonna liikmena on ta põhjalik kaasamõtleja, ideede väljapakkuja ja lahenduste otsija. Ta on suurepärane meeskonnaliige, kes on valmis parima võimaliku tulemuse nimel panustama oma teadmisi, oskusi ja aega.

Jonas Nahkor on Väätsa Põhikooli füüsik-leiutaja, kes töötab õpetajana alates 2016. aastast.

Juba esimesel tööaastal märkasid kolleegid, et Jonas Nahkor on südamega õpetamisprotsessis ning füüsikatunnid väljusid klassiruumist koridori ja õue. Tunnid olid sisustatud paljude praktiliste tegevustega, mis äratasid lastes huvi ja tegutsemistahet.

Nahkori tegevus on tuntud ka üleriigiliselt: tema juhtimisel osalevad õpilased Kosmoseprogrammis, mis aitab laiendada ainealaseid teadmisi praktilistele tegevustele. Algatatud programm on tiivustanud teisigi Eestimaa koole, mille tulemusena on ellu kutsutud Eesti kosmosekoolide võrgustik, mida koordineerib Väätsa kool Jonas Nahkori juhtimisel. Õpilased saavad teha koostööd nii Tallinna Ülikooli kui ka teiste koolide õpilastega.

Nahkor valdab väga hästi erinevaid IT-vahendeid, õpikeskkondi ja on võimeline õppematerjali ise looma. Ta juhendab meisterdamis- ja robootikaringi, 3D-printimist ning annab vanema astme õpilastele töö- ja tehnoloogiaõpetust.

Klassijuhatajana on ta õpilastele pigem partner. Klassi kui ühtse tiimi loomisel leiab Nahkor huvitavaid võtteid, olgu selleks siis õppekäigud või –laager. Lisaks on Jonas Nahkor mitmekordne Eesti ja Balti meister raadioautomudelite sõidus.

Saidi Paluoja töötab Türi Lasteaias õpetajana. Möödunud õppeaastal oli ta eeskujuks innovaatilise õpikeskkonna loojana ja uudsete õppeviiside kasutajana. Ta paistis silma eduka osalemisega konkurssidel ning väärtuste ja tervislike harjumuste kujundajana. Ta oli usin vanemaid laste arengust ja tegemistest teavitama.

Paluoja juhendatud tegevustes on lastel võimalus tegutseda omas tempos, ta laseb lastel ise otsustada ja toimetada. Ta oskab ja tahab leida laste huvi tekitamiseks konkursse ja üleskutseid ning üllatab ideede ja materjalivalikuga.

Saidi Paluoja juhendamisel valmistasid lapsed sinimustvalgeid ehteid ja kinkisid need sajale Türi linna klienditeenindajale. See ettevõtmine viis neid Eesti edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ finaali.

Saidi Paluoja värvikad, uudsed ja loovad ideed on pälvinud nii kolleegide kui lastevanemate austuse ja tunnustuse.

Igale Türi valla hariduspreemia laureaadile määrati valla eelarvest rahaline preemia 1150 eurot.

Kõik nominendid said kingituseks karbi luksuslikke käsitöökompvekke ettevõttelt www.paula.ee.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background