5 kogukondliku turvalisuse projekti sai rahastuse

Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatus kinnitas kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakonnavooru rahaeralduste saajad.

Vastavalt juhendile said toetust taotlused, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisesse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Maksimaalne toetus projekti kohta on 3500 eurot.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk on kaasa aidata ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud; kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koostegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonna kaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Järvamaalt said toetust MTÜ Allikaveed projekt „Turvaline laste välitegevuste ala“, MTÜ Kriilevälja küla Seltsi projekt „Turvaline Kriilevälja küla“, Paide Võrkpalliklubi MTÜ projekt „Paide Tehisjärve rannaala turvavõrgu arendamine“, MTÜ Roosna-Alliku Mõisa projekt „Turvaline mõisaümbrus“ ning MTÜ Taikse Külaseltsi projekt „Taikse kogukonna turvalisuse edasiarendus – füüsilise keskkonna parendamine“.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorude elluviimise eesmärgil eraldas maakondadele riigieelarvelise toetuse Siseministeerium.

 

PROJEKT

TAOTLEJA ERALDUS
*Turvaline laste välitegevuste ala MTÜ Allikaveed 2825,80
*Turvaline Kriilevälja küla MTÜ Kriilevälja küla Selts 3393,36
*Paide Tehisjärve rannaala turvavõrgu arendamine Paide Võrkpalliklubi MTÜ 3499,00
*Turvaline mõisaümbrus MTÜ Roosna-Alliku Mõis 3404,01
*Taikse kogukonna turvalisuse edasiarendus – füüsilise keskkonna parendamine MTÜ Taikse Külaselts 3216,00

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background