Abiturientidel algas eksamiperiood

Tänase eesti keele eksamiga algas abiturientidel eksamiperiood.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit, milleks on eesti keel või eesti keel teise keelena, matemaatika ja võõrkeel. Lisaks riigieksamitele tuleb sooritada ka koolieksam ja uurimistöö.

Riigieksamid on suunatud abiturientidele, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada, kuid eksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

Eesti keele eksam koosneb kahest osast: lugemine ja kirjutamine ning aega eksamiülesandeid lahendada on 360 minutit.

Homsest neljapäevani sooritatakse eesti keel teise keelena eksamit, inglise keele eksam on 6.-13. maini ning matemaatikaeksam 24. mail.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background