Ajateenistust alustas 1131 kutsealust

Aasta viimase kutsumisega asus 1.,2. ja 3. oktoobril kaitseväes väljaõppele 1124 uut kutsealust ja vabatahtlikuna 7 neidu.

 

Pilt on illustreeriv. Foto: kra.ee

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: “Omal vabal tahtel asus seekord riigikaitselist kohustust täitma 42% noormehi, mis on aastate lõikes suurim vabatahtlike osakaal. Nende kutsealuste motivatsioon on kõrge ja otsus igati läbi kaalutud, mille eest tuleb neid tunnustada. Teenistuse lõppedes saavad nad palju vajalikke kogemusi ja uusi teadmisi, nii et edasist tööelu ja karjääri on neil kergem kavandada.“

1.jalaväebrigaad sai väljaõppele 631 noort, 2.jalaväebrigaad 353, toetuse väejuhatusse suundus 88 kutsealust ning staabi- ja sidepataljoni 59 noort.

Suur osa noormeestest on üldkeskhariduse ja kutsekeskharidusega ning valdavalt on neil ka autojuhi luba. 8 kuud väljaõpet treenib neist väeosade reakoosseisu liikmed.

Välisriikidest saabus ajateenistusse seekord 28 noormeest. Kõige rohkem oli tulijaid naaberriigist Soomest.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background