Erivajaduse tõendamine läheb kutseõppuritele lihtsamaks

Haridus- ja teadusministeeriumis valmis uuest õppeaastast jõustuv määrus, millega lihtsustatakse kutseõppurite erivajaduse tuvastamist ja tugimeetmete dokumenteerimise nõudeid.

Edaspidi ei pea õpilane ise kutsekoolile oma erivajadust tõestama, vaid vastavad andmed saadakse infosüsteemidest.

Muudatuste eesmärk on toetada kutsekoole haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel ning soodustada sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd õpilaste toetamisel õppes ja tööle asumisel.

Edaspidi saab kutsekool Eesti Hariduse Infosüsteemist näha eelmise õppeasutuse poolt õpilase erivajaduse kohta sisestatud infot. Juhul, kui infosüsteemis märget erivajaduse või tugiteenuse kohta pole, on selle olemasolu võimalik endiselt tõendada ka dokumentide alusel.

Uue määrusega suureneb ka kooli tugirühma roll. Senisest enam pööratakse tähelepanu koolisisesele ja koolivälisele koostööle erivajadusega õpilaste toetamisel nii õppeprotsessis kui üleminekul tööellu. Lisaks tekib võimalus aasta võrra pikendada haridusliku erivajadusega õpilase nominaalõppeaega.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background