Erivajadusega laste vanemad saavad erakorralist toetust

Vabariigi Valitsus kiitis möödunud nädalal heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale.

Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes tulenevalt eriolukorrast peab erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud.

Toetuse saamiseks tuleb vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe töötamise registris fikseerima.

Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot.

Täpsema info leiab SIIT.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background