Huvilisi kutsutakse arutama maakonna arengustrateegia üle

Foto: jarva.ee

15. jaanuaril toimub Paide Raekoja II korruse saalis Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ avalik arutelu.

Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimise andis Järvamaa Omavalitsuste Liit 2018. aasta kevadel Järvamaa Arenduskeskusele. Dokumendi koostamiseks ja elluviimiseks kutsus arenduskeskus kokku valdkondlikud nõukojad ja strateegia koostamise juhtgrupi, kuhu kuulusid peale nõukodade eestvedajate veel omavalitsuste juhid ja volikogude esimehed.

Strateegi eesmärgiks on luua tõhus ja toimiv maakondlik koostöömudel (arvestades haldusreformi tulemusi), kirjeldada koostöö tekkimiseks vajalik tööformaat ja ühine inforuum, kaardistada ühisosa ja ühised huvid – nii valdkondlikud kui ka valdkondade ülesed, luua juba strateegia koostamise protsessi käigus strateegiat ellu viiv ja ka strateegilist ideed taastootev võrgustik ja koostööstruktuur, luua igas olulisemas eluvaldkonnas koostöö – ja arengumudel, luua maakonna identiteedi loomiseks vajalikud eeldused ja kirjeldada maakonna ees seisvad olulisemad strateegilised väljakutsed ja sihid, sh maakonna visioon.

Strateegiasse on võimalik ettepanekuid ja täiendusi esitada kuni 18. jaanuarini aadressile katrin[at]jarva.ee. Pärast ettepanekute saabumist vaatab need üle strateegia juhtgrupp  ning saab vajalikud muudatused strateegiasse sisse viia. Veebruaris saadetakse strateegia kohalike omavalitsuste volikogudesse heakskiitmisele.

Strateegia avalik arutelu toimub 15. jaanuaril Paide Raekoja II korruse saalis kell 16.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background