Imaveres õpetatakse rahvakultuuri

Homme algab Imaveres Eesti Rahvapärimuse Kooli pärimuskursus „Eesti traditsiooniline rahvakultuur – esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“.

Kursus on jagatud kolme osasse: homme, 2. oktoobril on alateemaks lugude jutustamine, 16. oktoobril pärimused, rütmid ja rahvalaulud ning 30. oktoobril perepärimus, laulumängud, rahvamängud ja kombestik.

Lektoriteks on Terje Puistaja ja Marju Järvpõld.

Osaleda saavad põhi-, kesk- või erialase hariduseta inimesed, töötud või vähenenud töövõimega inimesed, üle 50-aastased, väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed ning teise kultuuritaustaga inimesed. Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Kirja saab end panna e-posti aadressil terje.parimuskool@gmail.com või telefonil 56492650. Registreerumisel tuleb kirja panna oma nimi, e-posti aadress ja telefoninumber ning märkida sihtrühm, kuhu kuulute.

Kursuse maht on 24 kontakttundi ja 8 tundi iseseisvat tööd. Kõik kolm loengupäeva Imavere Rahvamajas kestavad kella 10st 17ni.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background