Järva-Madise Külaselts otsib logo

Järva-Madise Külaselts kuulutas välja konkursi seltsile logo leidmiseks.

Konkursi eesmärk on leida Järva-Madise Külaseltsile kaasaegne, samas küla ja selle traditsioonidega seotud sobivaim logo.

Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena, paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ja suurendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas. Värvilise logo puhul võib kasutada maksimaalselt kolme värvi. Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti „Järva-Madise Külaselts“.

Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud ning esitada võib ka mitu kavandit. Osaleda ei tohi žürii liikmed ja isikud, kes on võistluse ettevalmistamises osalenud.

PDF-formaadis ideekavandeid saab saata 1. veebruarist 1. märtsini e-posti aadressile jarvamadise@gmail.com. Laekunud tööde hulgast valib žürii välja 5 parimat, mis pannakse üles Järva-Madise Külaseltsi Facebooki lehele ja lõpliku otsuse teeb rahvas.

 

Logokonkursi tingimused

1.Konkursi korraldaja on Järva-Madise Külaselts MTÜ (edaspidi Külaselts).
2. Konkursi eesmärk on leida Järva-Madise Külaseltsile kaasaegne, samas küla ja selle traditsioonidega seotud sobivaim logo.
3. Konkursi keel on eesti keel.
4. Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Üks osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
5. Konkursist ei tohi osa võtta žürii liikmed ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises.
6. Võistlustöid hindab Külaseltsi poolt loodud 5-liikmeline žürii.
7. Auhinnalised kolm esimest kohta.
8. Konkurss algab 01. veebruaril 2019 ja lõpeb 01. märtsil 2019.
9. Tingimused logo ideekavandile
9.1. Logo seondub Järva-Madise külaga, selle ajaloo, inimeste, asukoha ja kultuurilooga.
9.2. Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ja suurendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas.
9.3. Värvilise logo puhul võib kasutada maksimaalselt 3 värvi.
9.4. Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti “Järva-Madise Külaselts”.
9.5. Logo on esitatud pdf formaadis.
10. Žürii ja konkursitööde hindamine
10.1. Žürii valib laekunud tööde hulgast 5 parimat.
10.2. Hinnatakse töö vastavust konkursi tingimustele, kujundust ja innovaatilisust.
10.3. Valitud tööd pannakse üles Külaseltsi Facebooki lehele ja nende hulgast valib parima töö hääletuse teel välja rahvas. Valituks saab töö, mis etteantud konkursi lõpptähtajal on saanud enim meeldimisi Facebooki keskkonnas.
10.4. Rahvahääletuse lõpptähtaja otsustab konkursi korraldusmeeskond pärast 3 parima töö väljaselgitamist.
11. Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 01. aprillil 2019.
12. Konkursitööde kasutamine
12.1. Konkursi võitnud töö kasutamisõigus läheb Külaseltsi omandisse.
12.2. Kavandi autor kinnitab, et ta on kavandi loonud isiklikult ja sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi.
12.3. Autoril ei ole õigust anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background