Järva vald moodustab ühe jäätmeveo piirkonna

Pilt: dulairoofing.com

Järva vald moodustab uuel veoperioodil ehk alates 1. märtsist ühe jäätmeveo piirkonna.

Kui varasemalt ei olnud endises Albu valla piirkonnas korraldatud olmejäätmevedu, siis uuest perioodist saavad ka selle piirkonna kinnistud liituda korraldatud olmejäätmeveoga.

Uuel perioodil jätkab vedu AS Eesti Keskkonnateenused ja lepingute sõlmimine hakkab toimuma alates veebruarikuust. Jäätmevedaja saadab igale kliendile hiljemalt üks kuu enne veoperioodi algust teenuse tingimusi tutvustava kirja. Üldjoontes on teenuse tingimused veopiirkondades ühesugused.

Uuendusena lisandub alates 1. märtsist vanapaberi ja biojäätmete eraldi konteinerisse kogumise kohustus ja üleandmine jäätmevedajale ning võimalik on ka liituda segapakendijäätmete üleandmisega oma kinnistult.

Biojäätmete üleandmise kohustus on Aravete aleviku, Järva-Jaani alevi, Koeru aleviku ja Koigi küla elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, millel on vähemalt 5 korterit ning kinnistutel, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või tervishoiuasutus.

Vanapaberi üleandmise kohustus on Aravete aleviku, Järva-Jaani alevi, Koeru aleviku ja Koigi küla elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kui kinnistul on 5 ja enam korterit ning kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte.

Täpsemat infot korraldatud jäätmeveoga liitumise kohta jagavad Järva valla keskkonnaspetsialistid Merike Kont ja Triin Tõnisson e-posti aadressil merike.kont@jarva.ee ja triin.tonisson@jarva.ee või telefonil 51920267 ja 53071790.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background