Järva vald ootab ideid kaasavasse eelarvesse

Järva vald ootab kuni 30. aprillini ideid kaasavasse eelarvesse, millega soovitakse suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse.

Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks ning see võib olla Järva vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Toetuse eest realiseeritav investeering peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele.

Idee ettepanek peab sisaldama ettepaneku nimetust, eeldatavat maksumust, sisu kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldus, lisaks märkida, kellele pakutakse avalikku hüve ning kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlikult suurte lisakulutuste vältimine), esitaja nime ja kontaktandmeid ning vajadusel lisasid (joonised jms).

Kaasava eelarve idee saab esitada Järva valla veebilehel oleva e-vormi kaudu, mille link koos lisainfoga on SIIN.

2019. aasta kaasava eelarvega toetati kahte ideed, milleks olid mänguväljaku rajamine Ervita külla (valmib 2020. aasta suveks) ning ronimis- ja treenimisväljak Koigi piirkonna noortele (valmis 2019. aastal).


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background