Järva valla eelarve täitmist saab jälgida reaalajas

Järva valla veebilehel saab reaalajas jälgida valla eelarve täitmist.

Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida eelarve täitmist, investeeringute teostavust ja reservfondi eraldisi. Andmeid sünkroniseeritakse igapäevaselt raamatupidamise programmiga.

Vaates on kuvatud viis akent:

1. KOONDVAADE, kus on toodud eelarve koondsummad

2. PÕHITEGEVUSE TULUD, kus on esitatud tulud kontode detailsusega

3. PÕHITEGEVUSE KULUD, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega

4. INVESTEERIMISTEGEVUS, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondadepõhiselt koos ja suuremad investeeringud eraldi

5. RESERVFOND, kus on kajastatud reservfondi eraldised koos selgitusega

Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui on soov näha mõnda konkreetset rida, tuleb arvutihiirega klikkida selle nimetusele. Näiteks kui on soov koondvaates näha põhitegevuse maksutulusid, tuleb vajutada nimetusele „MAKSUD“. Endisesse vaatesse naasmiseks tuleb samale nimetusele uuesti vajutada.  

Vallavanem Rait Pihelgas ütles, et Järva vald on Eestis olnud teerajaja ning igapäeva kaasamist läbi Järva valla äpi arendanud. Nüüd on vald teistele järele jõudmas ka eelarve avaliku näitamisega ja läbipaistvust eelarve osas suuresti parendamas. Edaspidi on võimalus eelarvet jälgida päevase täpsusega. Järva valla finantsosakond on palju vaeva näinud, et sellist vaadet huvilistele kuvada ning Pihelgas leiab, et sellisel kujul visualiseering on soovijatele mugav, tutvumaks eelarve ja selle seisuga.

Kuna tegemist on pilootprojektiga, võib alguses tekkida vaates tõrkeid ja ebatäpsusi. Juhul, kui tekib küsimusi, ettepanekuid või märkusi, saab nendest teada anda e-posti aadressil info@jarva.ee.

2020. aasta eelarve täitmist ja reservfondi eraldisi saab vaadata SIIT.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background