Järva vallas moodustatakse noortevolikogu

Järva vallavolikogu võttis vastu määruse, mille kohaselt luuakse järgmise aasta alguses Järva valla noortevolikogu.

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning lähtudes noorte vajadustest ja huvidest, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.

Noortevolikogus on kuni 15 liiget, kes on valitud Järva vallas elavate ja õppivate noorte hulgast. Igale liikmele määratakse ka asendusliige. Asendusliikme olemasolu on vajalik, kui noortevolikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt ja siis asub tema asemele asendusliige. Noortevolikogu liikmete ja asendusliikmete valimised korraldavad asutusesiseselt Järva valla koolid ja noortekeskused.

Hääletamis- ja kandideerimisõigus on igal 12-26-aastasel Järva valla noorel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Järva vald või kes õpib Järva valla koolis.

Noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed valitakse kolmeks aastaks.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background