Järvamaa omavalitsuste liit ootab kandidaate maakonna kultuuri- ja spordipreemiatele

Järvamaa omavalitsuste liit ootab kandidaate maakonna kultuuri- ja spordipreemiatele, Taotlusi saab esitada spordiedendaja, kultuurielu edendaja, kultuurihoidja ja parima kollektiivi kategoorias.

Järvamaa spordipreemia on asutatud 1999. aastal. Spordipreemia eesmärk on tähtsustada sporti, tunnustada ja tutvustada üldsusele tippsportlasi, treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja teisi isikuid, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa sporditegevusele maakonnas.

Järvamaa Spordiliit rahastab kolme preemiat: aasta naissportlane, edukas noor ja parim kollektiiv/võistkond. Järvamaa Omavalitsuste Liit rahastab kahte preemiat: aasta meessportlane ja spordiedendaja.

Aasta meessportlase, aasta naissportlase, eduka noore ja parima kollektiivi/võistkonna väljaselgitamine käib läbi Järvamaa Spordiliidu, kus preemialaureaadid selguvad punktiarvestuse süsteemis, konkursi kuulutab välja spordiliit. Spordiedendaja preemiale tuleb esitada taotlus Järvamaa Omavalitsuste Liidule.

Järvamaa kultuuripreemia on asutatud 1992. aastal. Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid ja interpreete, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas. Kultuuripreemiaid rahastab Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Kultuuripreemiate liigid: Aasta kultuurielu edendaja preemia, Aasta kultuurihoidja preemia ja Parima kollektiivi preemia.

Kandidaate võivad esitada konkursile valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-,  haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, asutuste juhtkonnad, hoolekogud, nõukogud, kollektiivid ning üksikisikud.

Kandidaadid tuleb esitada 19. detsembriks.

Järvamaa omavalitsuste liit  annab kultuuripreemiad pidulikult kätte koos Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupiga 7. veebruaril Koeru kultuurimajas.

Järvamaa parimate sportlaste autasustamine toimub 16. veebruaril koos sihtasutusega Paide Spordikeskus.

Täiendavat infot konkursi kohta leiab  infoportaalist aadressil www.jarva.ee või Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleist.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background