Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsi peapreemiad pälvisid Elin Lõoke ja Loore Luste

Neljapäeval, 16. mail toimus Ajakeskuses Wittenstein 43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Võistlusele laekus seitse uurimis- ja loovtööd kõikidest Järvamaa omavalitsustest. Õpilastöid hinnanud Ajakeskus Wittesntein/Järvamaa muuseumi žürii otsustas välja anda kaks peapreemiat.

Gümnaasiumi vanuseastmes sai kõrge tunnustuse Koeru Keskkooli 11. klassi õpilane Elin Lõoke. Tema uurimistöö teemaks oli „Kapu küla 20. sajandil“. Tegemist on noore autori kodukülaga. Põhjalik uurimus tugines mitmekesisele allikamaterjalile ning on rikkalikult illustreeritud (sh ka haruldasema fotomaterjaliga). Žüriid paelus enim antud töö praktiline väärtus küla ajaloo, selle asukate, nende järeltulijate seisukohalt. Antud uurimistööga on on loodud tugev alus, et tulevikus võiks ilmuda Kapu küla ajalooraamat. Õpilast juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Siret Pärtel.

Põhikooli õpilaste vanuseastmest pälvis peapreemia Türi Põhikooli 8. klassi õpilane Loore Luste. Loovtöö kandis pealkirja „Oli kord üks koolimaja“. Noor autor on e-raamatu vormis jäädvustanud oma armastatud koolimaja (Türi Põhikooli) hetkeseisu enne lammutamist. See on südamlik lugu ühest väga hästi hoitud majast, mis on olnud koduks paljudele koolijütsidele. Žürii tõstis esile autori põhjalikkust (pärast sorteerimist sobis e-raamatu tarvis 380 kõlbulikku fotot) ja oma koolimaja pildiloo kokkupanekul. Selline loovtöö – e-raamat oma koolist – võiks olla eeskuju pakkuv ka teistele koolidele, sh ka neile, kel veel pikki aastaid tegevust ees ootamas. Nii sünnib ajaloodokument tuleviku tarbeks. Õpilast juhendas Türi Põhikooli õpetaja Aili Avi.

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts tunnustas eripreemiaga Türi Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilast Martin Männat. Tema praktiline uurimistöö Mustrid mis korduvad taas“ võttis vaatluse alla Türi linnaruumi ehitusmustrid. Kodulinnas peituvad leiud vormistas noor autor näituseks. Lisaks põnevale tööle palus žüriid Martini väga hea esinemisoskus. Õpilast juhendas Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja Urmas Saluste.

Järvamaa giidide eripreemia pälvis Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilase Liis Mändmetsa uurimistöö„Tuntud inimeste hauad Järva-Jaani kalmistutel“. Ta koostas põhjaliku töö, inventeerimaks kolme kohaliku kalmistu kultuurilooliselt või ühiskondlikult olulised hauad ja hauatähised. Lisaks fotografeerimisele (fotod on kvaliteetsed, varustatud nõuetekohase teabega) on kogutud materjali ja koostatud selgitavad lood ning ajaloolised tagasivaated kadunukeste kohta, kes siin kandis kunagi ühel või teisel viisil olulist rolli on mänginud. Kaante vahele on saanud väga huvitav ja ülevaatlik töö kalmistukultuuri valdkonnast. Sellel on suur muinsuskaitseline (hetkeolukorra jäädvustamine, sh ka hauaplatsi ja hauatähise korrasoleku astme fikseerimine) ja praktiline väärtus – nii hea metoodilise materjali põhjal on hea kalmistuekskursioone läbi viia. Tööd juhendas õpetaja Anne-Mai Jüriso.

Kõiki konverentsil osalenud autoreid ja nende juhendajaid tunnustati tänukirja ning raamatupreemiaga.

Uurimistöödega saab tutvuda Järvamaa muuseumis (Lembitu 5) mäluasutuse lahtiolekuaegadel.

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud 43 aastat. Teadaolevalt korraldavad maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka Lääne-Virumaa ja Pärnumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise traditsioon kordagi katkenud. Seda eelkõige tänu maakonna haridusasutuste aktiivsele osavõtule ja huvile.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum. Konverentsi korraldamist toetavad: Haridus ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts ja Eesti Muinsuskaitse Selts.

Konkursile laekunud õpilastööd

Põhikool – loovtööd

– Oli kord üks koolimaja. Töö koostaja Loore Luste. Juhendaja Aili Avi. Türi Põhikool.

– Kiiruisutaja Saskia Alusalu. Töö koostaja Hanna-Elis Kalpus. Juhendaja Taimi Jürgenstein. Paide Hammerbecki Põhikool.

Gümnaasium – uurimistööd ja praktilised tööd

– Mustrid mis korduvad taas. Töö koostaja Martin Männa. Juhendaja Urmas Saluste. Türi Ühisgümnaasium.

– Koigi Kooli endine direktor Arvo Kangas. Töö koostajad Anet Siska ja Heleri Suurkivi. Juhendaja Riina Kuusik. Paide Gümnaasium.

– Tuntud inimeste hauad Järva-Jaani kalmistutel. Töö koostaja Liis Mändmets. Juhendaja Anne-Mai Jüriso. Järva-Jaani Gümnaasium.

– Minu vanaema Ilse Männi ja vanatädi Kai Männi küüditamine Siberisse. Töö koostaja Melissa Ots. Juhendaja Reet Aule. Koeru Keskkool.

– Kapu küla 20. sajandil. Töö koostaja Elin Lõoke. Juhendaja Siret Pärtel. Koeru Keskkool.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background