Järvamaa Vapimärgi pälvivad Kaia Iva ja Teet Kallakmaa

21. veebruaril toimub Türi kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus Priit Värk annab välja kaks Järvamaa Vapimärki. Tänavused vapimärgi saajad, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule, on õpetaja, poliitik ja Järvamaa sädeinimene Kaia Iva ning põllumajandusettevõtja Teet Kallakmaa.

Kaia Iva esitas Järvamaa Vapimärgile Pipi-Liis Siemann.

Kaia Iva. Foto: Helje Mets/Järvamaa Omavalitsuste Liit

Siemanni saadetud taotluses on kirjas, et Kaia Iva on ära teeninud nii oma kodukoha Türi valla kui ka kogu Järvamaa elanike austuse. Alates töötamisest õpetaja ja õppealajuhatajana Türil on ta olnud alati arukas ja konstruktiivne kaasamõtleja kohaliku arengu küsimustes, aktiivne kogukonnaliige ning eestvedaja. Ta oli aastail 2002–2005 Türi linnapea ja on järgnevatel aastatel olnud valitud kõigisse Türi Vallavolikogu koosseisudesse. Aastatel 2007–2011 oli ta XI Riigikogu liige ja 2011–2015 XII Riigikogu liige. Alates 23. novembrist 2016 kuni 29. aprillini 2019 oli ta sotsiaalkaitseminister Jüri Ratase esimeses valitsuses.

Kaia Iva on nii oma vabatahtlikus kogukonnatöös kui ametialastes tegevustes ning rahva esindajana riigikogus pidanud silmas nii Türi valla kui kogu Järvamaa huvisid, seisnud siinsete inimeste jaoks oluliste otsuste tegemise eest Riigikogus ja sotsiaalkaitseministrina. Ta on aidanud leida nii infot kui võimalusi erinevate Järvamaa jaoks oluliste projektide elluviimiseks, julgustanud ja võimestanud kohalike omavalitsuste arengut ja elanike heaolu toetavaid tegevusi. Hiljutise näitena saab esile tõsta tema algatusel, aktiivsel osalemisel ning kaasabil Järvamaale toodud riigiameti töökohti ning nõu ja abi omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamisel. Kaia Iva on eeskujuks oma töökusega, oskusega teha koostööd ning olla innustajaks. Tõelise Järvamaa patrioodina on ta avalikkusele tutvustanud mitmeid Järvamaa häid praktikaid ning algatusi, tõstes sellega Järvamaa mainet ning tunnustades kohalikke tegijaid.

Aastal 2019 sai Kaia Iva Tallinna Ülikooli sajandi vilistlase tiitli olulise panuse eest Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse. 2007 aastal pälvis ta Türi valla kuldse aumärgi.

Teet Kallakmaa esitajaks Järvamaa Vapimärgile on Järva Vallavalitsus.

Metstaguse Agro juhatuse liige Teet Kallakmaa on loonud üleriigiliselt positiivse kuvandi Järva maakonnast, kui põllumajanduspiirkonnast. Kallakmaa on andnud

Teet Kallakmaa. Foto: Helje Mets/Järvamaa Omavalitsuste Liit

panuse Järva maakonna põllumajandusliku piimakarjatootmise püsimisele. Tema eesmärk on luua põllumajandusest positiivne kuvand ja teha tööd selleks, et julgustada noori maale elama jääma ja põllumajanduses töötama ning selleks on ta korraldanud iga-aastaseid noortele mõeldud suviseid töö- ja puhkelaagreid, kus neil on võimalus tutvuda põllumajandus- ja maatöödega, et tekitada huvi selle vastu.

Ta panustab ka kohaliku võimu arengule, olles Järva Vallavolikogu ja kultuuri- ja spordikomisjoni liige. Ta on alati oma väljaütlemistes läbimõeldud ja väärikas ning tema esitatud ettepanekud on alati põhjendatud.

Lisaks põllumajanduslikule taustale peab ta tähtsaks ka rahvasporti. Olles MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi juhatuse liige, propageerib ta rahvasporti nii laste kui täiskasvanute seas. Alates 2018. aastast on ta korraldanud iga-aastaselt Järva vallas rahvaspordiüritusi.

Teet Kallakmaad on tunnustatud nii maakondlikul kui ka üleriiklikul tasandil. 2018. aasta veebruaris pälvis Maaeluministeeriumi poolt parima piimakarjakasvataja tiitli.

2018. aasta lõpus sai OÜ Metstaguse Agro Järvamaa kogukonda toetava ettevõtte tiitli.

2019. aasta veebruaris pälvis Teet Kallakmaa Vabariigi President Kersti Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi, mis anti ettevõtluse ja kohaliku elu edendamise eest Järvamaal.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background