Järvamaal on 1 049 töötut. Vaata, milline on nende levinuim profiil.

Juuli lõpus oli töötuna registreeritud 50 701 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,8%. Võrreldes juuniga on registreeritud töötus jäänud samale tasemele.

Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,6 korda (31.07.2019 oli töötuna arvel 31 511 inimest).

Uusi töötuid registreeriti juulis 7 689 ehk 5% vähem kui juunis. Registreeritud töötuse määr oli juuli lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,9%) ning madalaim Hiiumaal (4,5 %)

Järvamaal on registreeritud töötute arv juuli 2020 seisuga 1 049 ning töötuse määr 7,8%.

Vähenenud töövõimega töötute osakaal on maakonnas 23,1 %.

Arvelolevatest töötutest moodustavad Järvamaal naised 54,3 % ning mehed 45,7%.

Enim on töötuid vanusegrupis 25-54 (653 inimest ehk 62,2%), järgnevad vanusegrupid 55+ (223 inimest ehk 21,3%) ning vanusegrupp 16-24 (173 inimest e 16,5%).

Haridustaseme järgi on Järvamaal enim töötuid üldkeskharidusega (264 inimest ehk 25,2%), järgnevad põhiharidusega töötud (254 inimest ehk 23,3%) ning kutsekeskharidus põhikooli baasil (165 inimest ehk 15,7%).

Viimase ameti järgi on enim hetkel mittetöötavaid inimesi, kes end töötuna arvele võtnud, lihttööliste hulgas (240 inimest ehk 22,9%), teenindus-ja müügitöötajaid on nende hulgas 182 inimest ehk 17,3% ning oskus-ja käsitöölised moodustavad neist 177 inimesega 16,9%.

Kogu töötuse kestuse ehk viimase töösuhtest möödunud aja skaalal on alla 3 kuu töötuna olevaid isikuid 259 (24,7%), 3-5 kuud on viimasest töösuhtest möödunud 240 inimesel (22,9%) ning 6-8 kuud 116 inimesel (11,1%). Töökogemuseta inimesi on maakonnas arvel 38 (3,6%).

Registreeritud töötuse kestus ehk töötuna arvelevõtmisest möödunud aeg järvamaalaste osas: alla 3 kuu – 406 inimest (38,7%), 3-5 kuud – 272 inimest (25,9%) ning 6-8 kuud – 137 inimest (13,1%).

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background