Järvamaal on registreeritud töötuid 1 061. Vaata, milline on nende profiil.

Registreeritud töötus jätkab kasvu, kuid varasemast aeglasemas tempos, tööpakkumiste arv on kasvama hakanud.

Juuni lõpus oli töötuna registreeritud 51 026 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust ,79%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,7 korda. Uusi töötuid registreeriti juunis 8 025. Võrreldes maiga on töötute arv kasvanud 1,6%, mai lõpus oli registreeritud töötuid 50 224.

Registreeritud töötuse määr oli juuni lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,9%) ning madalaim Hiiumaal (4,4%). Vähenenud töövõimega töötuid oli juuni lõpus 11 993, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud.

Järvamaal oli juuni lõpu seisuga registreeritud töötuid 1 061, registreeritud töötuse määr 7,9%. Vähenenud töövõimega töötute osakaal oli 23%.

Arvelolevatest töötutest moodustavad Järvamaal naised 53,2 % ning mehed 46,8%.

Enim on töötuid vanusegrupis 25-54 (664 inimest ehk 62,6%), järgnevad vanusegrupid 55+ (234 inimest ehk 22,1%) ning vanusegrupp 16-24 (163 inimest e 15,4%).

Haridustaseme järgi on Järvamaal enim töötuid üldkeskharidusega (261 inimest ehk 24,6%), järgnevad põhiharidusega töötud (260 inimest ehk 24,5%) ning kutsekeskharidus põhikooli baasil (182 inimest ehk 17,2%).

Viimase ameti järgi on enim hetkel mittetöötavaid inimesi, kes end töötuna arvele võtnud, lihttööliste hulgas, (241 inimest ehk 22,7%), teenindus-ja müügitöötajad moodustavad neist 193 inimesega 18,2% ning oskus-ja käsitöölisi on nende hulgas 189 ehk 17,8%.

Kogu töötuse kestuse ehk viimase töösuhtest möödunud aja skaalal on alla 3 kuu töötuna olevaid isikuid 279 (26,3%), 3-5 kuud on viimasest töösuhtest möödunud 204 inimesel (19,2%) ning 6-8 kuud 137 inimesel (12,9%). Töökogemuseta inimesi on maakonnas arvel 34 (3,2%).

Registreeritud töötuse kestus ehk töötuna arvelevõtmisest möödunud aeg järvamaalaste osas: alla 3 kuu – 413 inimest (38,9%), 3-5 kuud – 265 inimest (25%) ning 6-8 kuud – 153 inimest (14,4%).

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background