Järvamaal võib küttida 6 karu

Keskkonnaamet lubab täna algaval karujahihooajal küttida kuni 69 pruunkaru, mis on kaheksa isendi võrra rohkem kui möödunud aastal.

Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu on jaht lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil.

Juuli lõpu seisuga on karud lõhkunud 252 mesitaru, mis on 100 võrra enam kui eelmisel aastal. Lisaks sellele on ühes talumajapidamises murtud poni ning lõhutud 82 silopalli. Tänavu on tulnud välja anda ka üks eriluba nuhtlusisendi küttimiseks väljaspool jahiaega – tegemist oli tiheasustusalal pikemalt toimetanud ja kahju tekitanud isendiga.

Asula lähedale sattuvatele karudele ei tohiks kindlasti söögiks jätta või metsa visata toidujäätmeid, kuna see tegevus harjutab karud inimeste lähedusega ning muudab nad inimestest sõltuvateks. Seetõttu tekivadki nuhtlusisendid, kes käivad asulates nende jaoks lihtsasti kättesaadavat toitu noolimas – olgu selleks siis prügikastides leiduvad toidujäätmed, mesitarude mesi või mahamurtavad koduloomad.

Maakondlike küttimiskvootide määramise aluseks on arvukuse üldised näitajad ja kahjustuste esinemise sagedus. Kokku on esimese osa küttimismaht Eestis 63 isendit ning ülejäänud osa küttimismahust eraldatakse jooksvalt jahihooaja jooksul, suunates selle kahjustuspiirkondadesse. Järvamaal on karu küttimise kvoot esialgu 6 isendit.

Küttimine on lubatud ainult kiskjakahjustuste ennetamise ja vältimise eesmärgil. Poegadega emakaru küttimine on keelatud.

Karujahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background