Kalle Grünthal: Karjaküla rahvas sai sauna tagasi

Pilt illustreeriv; foto: nuuksioresort.fi

Mõni aeg tagasi jõudis toimetuse postkasti kiri Kalle Grünthalilt, kes teatas, et Türi vald andis Karjaküla sauna kohalikule kogukonnale tagasi.

Siinkohal avaldame Kalle Grünthali kirja muutmata kujul.

KARJAKÜLA RAHVAS SAI SAUNA TAGASI

1970 aastal otsustasid Kalevi kolhoosi kolhoosnikud, eesotsas Jüri Kald, Leidin Lukas ja Paul Eslas, ehitada Karjaküla piirkonna elanike olmevajaduste rahuldamiseks sauna. Lisaks pesemisele kujunes saun omamoodi välja ka kohalikuks kultuuritempliks, sest sauna kasutati lisaks ihuharimisele veel  perekondlike ürituste nagu sünnipäevad ja juubelid läbiviimiseks. Külarahva eestvedamisel korraldati sauna juures isegi kohaliku rahvateatri etendusi ning süüdati jaanituld.

Ühiskondlik saunatamine oli korraldatud selliselt, et külaelanike osas oli sisse viidud graafik, mille kohaselt pidi iga pere sauna ette valmistama ning tagama selle toimimise ja koristuse vastavalt sellele, millal saunatamise töös hoidmise järjekord temani jõudis. Igatahes koormav see kellegile ei olnud ning kõik olid väga rahul.

Vaatamata sellele, et seoses läbiviidud põllumajandusreformiga, sai sauna omanikuks Türi Vald,  jätkus sauna kasutamine samadel alustel. Kokku on külaelanikud sauna kasutanud juba 48 aastat. Viimased aastad on Türi Vald rentinud sauna null euroga kohalikule seltsingule Padjatutt, kuid kahjuks seltsingu tegevus hääbus mõnede juhtide lahkumise tõttu sellest piirkonnast ning külaelanikke hakkas painama mure, mis saab edaspidi kohalike elanike pesemisvõimalusest.

Ühena parimatest variantidest nägi külarahvas võimalust, et saun koos selle juurde kuuluva maaga läheks üle kohalikule jahiseltsile, MTÜ Kolu Jahiselts ning mille tuumiku moodustavad kogukonda kuuluvad kohalikud jahimehed. Seltsi juhtatusse kuuluvad: Mait Metsare, Villu Kald, Kalle Kald, Artur Metsare, Ülev Rodendau ning Kalle Grünthal, kes ainukesena ei oma mingit kogukondlikku seost antud piirkonnaga. Selleks esitaski Kolu Jahiselts Türi Vallale taotluse, võõrandada otsustuskorras sauna kinnistu tasuta kohalikule jahiseltsile. Toome nimed välja spetsiaalselt, et külarahvas teaks, kellel hiljem kratist kinni võtta, kui kõik ei ole nii nagu algselt lubati.

Miks just tasuta?

Terve selle perioodi, mil saun on olnud kogukonna kasutada, on kohalikud elanikud korduvalt oma isiklikest rahalistest vahenditest ja talgude korras hoidnud sauna korras, teostades hooldus- ja kapitaalremonte. Välja on vahetatud elektrisüsteemid, mitmel korral on renoveeritud siseruumid, kolmel korral on välja vahetatud lavalauad, põhjalikult on remonditud saunakeris, välja on vahetatud hoone välisvooder ja katus, värvitud aknaid jne. Suurema remondi käigus, mis teostati 2005 aastal, oli remondi eelarve suuruseks 25 000 krooni, milles osales ja andis ka 10% ulatuses toetust Türi vald, summas 2500 krooni, mis kulus ainult ehitusmaterjalide soetamiseks, sest tööd teostati jällegi talgude korras. Oma panuse sauna korrashoiu käigus on andnud ka MTÜ Kolu Jahiseltsi liikmed, kes osalesid aktiivselt talgudel ning kelle poolt ehitati täielikult uus välikäimla. Ees ootavad aga veel vältimatud tööd: välja tuleb vahetada mädanenud terassilauad, renoveerida kaks treppi ning tuleohutuse seisukohalt laduda ümber pragunenud kamin.

Esitatud taotluses palus MTÜ Kolu Jahiselts Türi valda vastu võtta sellekohane otsus otsustuskorras, et kohalik kogukond saaks saunateenust kasutada ajalooliselt väljakujunenud alustel. Otsuse langetamisel paluti arvesse võtta ka kohaliku kogukonna ülisuurt rahalist ja töist panust sauna säilitamisel ning töös hoidmises.

27. detsembril möödunud aastal võttiski Türi Vald vastu otsuse, millega otsustas sauna võõrandada tasuta MTÜ Kolu jahiseltsile. Omandi üleminek vormistati 31. jaanuaril 2018.

Siinkohal soovimegi tehtu eest avaldada tänu Türi Valla volikogule ning volikogu komisjonidele, kes otsustasid  valla omandis oleva vara tagastada kohalikule kogukonnale. Personaalne tänu veel Pipi-Liis Siemannile, Hannes Taubele ning Elari Hiisile.

Kalle Grünthal

MTÜ Kolu Jahiseltsi juhatuse liige

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background