Kalle Grünthal: Kumb on olulisem, kas Paide, või Paide maine?

15/09/2020

Tagasi

Foto: Mati Palmet

Viimases ETV Pealtnägija saates oli väga huvitav saatelõik Igor Gräzinist, kus saatejuht Johannes Tralla küsib just eurovastasena europarlamenti valitud Gräzinilt irooniliselt: „Kui seni on eesti saadikud europarlamendis tugevdanud meie digiriigi kuvandit. Jättes meist mulje kui tublist, töökast ja reegleid austavast rahvast, siis nüüd  astub Brüsselis europarlamendi uksest sisse Igor Gräzin ja  ütleb, et me hakkame riigipiire uuesti joonistama. Kas te ei karda teha Eesti mainele karuteenet“? Gräzini vastus pühkis saatejuht Tralla näolt aga igasugusegi muige. „Ma mõtlen Eestile, aga mitte eesti mainele!“

Väga räigelt lahti seletatult tähendaks see seda, et oluline ei ole see, kuidas perekond avalikkusele oma õnnelikku kooselu demonstreerib, vaid hoopis see, et pereidüll toimiks ka igapäevases elus. Mitte nii, et avalikkusele varjatult ja koduseinte vahel saab glamuursest pereisast jõhkard, kes oma naist alandab või peksab.

Siinkohal võiks eeltoodu põhjal tõmmata paralleeli ka Paides toimuvale võimuvahetuse poliitmängudele, kus Johannes Tralla seisukohti jagavad linnapea Priit Värk ja abilinnapea Siret Pihelgas ning Igor Gräzini oma volikogu esimees Aivar Tubli.

Möödunud teisipäeval rabas avalikkust uudis, et Paide linnavolikogu esimehele, Aivar Tublile esitati kuriteokahtlustus kelmuse toimepanemises. Piltlikult öeldes polnud trükivärv veel paberil kuivanudki, kui Paide linnapea Priit Värk ja abilinnapea Siret Pihelgas tõttasid ajaleheveergude kaudu nõudma, et Tubli peaks volikogu esimehe kohalt uurimise ajaks tagasi astuma, kuna jätkamine mõjub Paide linna mainele halvasti. Lisaks mainivad nad nagu muuseas, et kui analoogne olukord oleks puudutanud neid, siis oleks nad kindlasti seda ka teinud. Rõhutan, et küsimuse all on vaid Paide linna maine aga mitte see, mis toimub koduseinte vahel tegelikult.

Arvestades asjaolu, et linnapea Priit Värk on avalikult teatanud, et  ei kavatse avalikkuse ees musta pesu pesema hakata, ehk siis soovib varjata koduseinte vahel toimuvat, esitan omapoolse narratiivi toimunu osas.

Mis sai siis Aivar Tublile saatuslikuks?

Ilmselgelt oli Aivari näol tegemist tugeva juhiga, kellel oli erinevalt tandemist Värk – Pihelgas  tihtipeale oma arvamus, kusjuures tema esmaseks prioriteediks olid just Paide linna huvid. Oli juhtumeid, kus talle tehti linnavalitsuse poolt isegi märkusi, milles juhiti tähelepanu, et volikogu esimehena pole tal vaja sekkuda linnavalitsuse tegemistesse. Ühesõnaga, Tubli oli linnavalitsuse jaoks probleemne isik, kelle jõuline sekkumine erinevatesse küsimustesse tekitas linnajuhtidele vaid peavalu.

Viimaseks piisaks karikas, kui Tubli ja linnavalitsuse juhtide „suusad“ lõplikult risti läksid, oli Tubli eestvedamisel 02. juunil toimunud ettevõtjate ja omanike kohtumine linnavolikogu liikmetega.  Kohtumisel kurtsid ettevõtjad, et Paide linna poolt läbiviidavatesse haldusmenetlusse ei kaasata omanikke. Pahatihti  ei ole Paide linnal kombeks omanikke ja ettevõtjaid neid puudutavatest toimingutest isegi mitte informeerida. Sealjuures on ette tulnud juhtumeid, kus Paide linn on üritanud panna omanikule varjatult õigusvastaseid lisakohustusi ilma omanikke sellest teavitamata. Tuntuimad näited on ruumieksperiment, Paide keskväljaku arhitektuurikonkurss, Tarbja kaugküttepiirkonna suuruse muutmise üritamine, 2020 jäätmelepingutesse omanike teadmata nendega mitte seotud objektide lisamine.

Pärast seda, kui eelmärgitud uudis leidis kajastamist ka Kesk-Eesti Tre raadios, nõudis just puhkuselt naasnud linnapea Priit Värk Tublilt, et viimane kirjutaks vastulause, milles lükkaks uudises kajastatu ümber. Aivar Tubli keeldus sellest.

Kõik edasine meenutab aga rohkem mõne põnevusfilmi stsenaariumi, kui unist Paide väikelinna. Eeldan, et pärast Tubli keeldumist kirjutada vastulause, langetatigi linnajuhtide poolt lõplik otsus – Tublist tuleb igal juhul vabaneda. Et asi tunduks ka rahvale usutav, käivitati esmalt infooperatsioon, kus osad koalitsiooni kuuluvad Paide tipppoliitikud hakkasid levitama kuulujuttu, et Aivar Tubli elukoht otsiti Kaitsepolitsei poolt läbi. Muidugi ei vastanud see „uudis“ tõele. Õnneks või kahjuks ei langenud see libauudis aga eriti viljakale pinnale. Operatsioon aga jätkus, kuni ühel hetkel kulmineerus see sellega, et politsei algatas kriminaalmenetluse, selgitamaks välja, kas Viisu viinaköögi varemete koristustööde ja tasukokkulepete osas järgiti kehtestatud reegleid.  Politsei poolt kuulati üle kümneid inimesi, kuni langes drakooniline otsus, mille kohaselt esitati kahtlustus kelmuses volikogu esimehele Aivar Tublile. Temale etteheidetav tegu seisnes selles, et Tubli olevat ettevõtjalt Riho Naeriselt Paide linnavalitsuse esindajana tellinud Viisu viinavabriku varemete koristamise ja äraveo.

Jah, kahtlustus on küll esitatud, kuid kättesaadavate materjalide alusel tõusetub päris mitmeid küsimusi. Nimelt on kogu kahtlustuse aluseks Riho Naerise, kui töö teostaja poolt esitatud arved, kus töö tellijaks olevat märgitud Aivar Tubli. Tubli aga eitab kategoorilises vormis, et ta oleks seda tööd tellinud. Asja teeb kummaliseks aga hoopis  see, et Järva Teataja andmetel on ettevõtja Naeris kõhklematult nimetanud töö tellijaks Paide Linnavalitsuse haldusspetsialisti Rein Säinase. Kas pole müsteerium. Oletame, et äkki Riho Naeris on midagi kogemata segamini ajanud, viidates ekslikult Säinasele, kuid kummalisel kombel kaotab Säinas siiski oma töökoha linnavalitsuses. Jääb arusaamatuks, kui Säinas on nii öelda „puhas“ poiss, siis miks peaks hinnatud spetsialist äkki oma tööst ilma jääma? Seega peaks Säinas ikkagi olema seotud varemete koristamise aktsiooniga.  Juhul, kui tema poolt on tõesti midagi ka valesti tehtud, siis sellisel juhul peaks lõppvastutajaks olema abilinnapea Siret Pihelgas, kelle vastutusalas Säinas töötas, mis omakorda tähendab, et Pihelgas ei ole saanud oma  tööga hakkama ehk siis tal puudub võimekus oma alluvate tööd kontrollida. Minu arvates peaks keegi vist tagasi astuma või?

Edasi analüüsiks ka esitatud kahtlustust. Karistusseadustik sätestab, et kelmus on teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Seega  obligatoorseks tingimuseks kelmuse koosseisutunnuse täitmiseks peab süüdlasel olema tekkinud varaline kasu, ehk siis pöördvõrdeliselt peaks ka kannatanul kindlasti samaaegselt esinema varaline kahju. Tunnistan ausalt, ei ole suutnud välja mõelda, milles võis seisneda varaline kasu, mida Aivar Tubli võis saada, kui oletada, et ta on mingilgi moel seotud varemete koristamisega. Aga eks uurimine näitab täpsemalt, sest praegu on päevakorras vaid kahtlustus. Jään jätkuvalt selle juurde, et süüdistuse esitamiseni on veel pikk tee minna või kui seda üldsegi tuleb.

Arvan, et Aivar Tubli käitus õigesti, kui keeldus vaatamata linnajuhtide survele volikogu esimehe kohalt tagasi astumast, sest viimasel ajal on kiputud unustama üht põhiseaduslikku väärtust, süütuse presumptsiooni. Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Liigagi palju on ajakirjanduse vahendusel viimasel ajal hakatud inimesi süüdi mõistma. Markantsem näide Martti Kuusiku perevägivalla juhtum, kus käesoleva hetke seisuga pole ikka veel kuhugi jõutud.

Tulles tagasi Paide poliitmängude juurde, siis Tubli keeldumisega oma kohalt taanduda, kadus Isamaa ja sotsidest poliitikutel võimalus koalitsiooni lõhkumata Aivar Tublist vabaneda. Kahju. Aivar Tubli oli oma ametis poliitik, kes hoolis rohkem Paides, kui Paide mainest.

Kalle Grünthal

Riigikogu liige, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background