Kalle Grünthal: Mailis Reps, lõpeta jama!

26. aprillil 1986 kell viis varahommikul äratas telefonikõne Nõukogude Liidu võimsaima mehe, NLKP peasekretäri Gorbatšovi, milles talle teatati, et Tšornobõlis on plahvatanud tuumaelektrijaam. Gorbatšovi esimeseks küsimuseks oli olnud: „Kuidas see on võimalik? Meie teadlased on ju alati kinnitanud, et tuumareaktor on absoluutselt ohutu“.

Selle 33 aastat tagasi toimunud katastroofi raames võib äravahetamiseni sarnase paralleeli tõmmata ka tänapäeva. Pärast seda, kui maakonnalehes ilmus minu arvamuslugu: Paidesse võib kerkida kopsuvähi taimelava, tõttas Riigi Kinnisvara AS kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper üldsust rahustama. Tema sõnul on kogu tulevase koolimaja ruumiplaan viimse detailini läbimõeldud ning uuest koolimajast kujuneb õpilastele ja õpetajatele ohutu paik. Samuti tehakse esimesel talvel pärast hoone kasutuselevõttu siseõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmised. Selle väljendi kohta tahaks teha vaid repliigi, ehitame koolimaja valmis ja alles siis hakkame kontrollima.

Piltlikult öeldes toimus tõeline „reaktori plahvatus“ rajatava koolimaja arengus aga siis, kui kaks koolimaja naaberkinnistu omanikku, Posti tn 8 ja Valli tn 3 keeldusid juuli alguses andmast eelprojektile ehitusluba. Posti 8 kinnistu omanikku esindab advokaadibüroo Ruus & Veso, kelle üheks põhitegevusalaks muide on just ehitusõigus ning kes on korraldanud ka loenguid teemal – „Ehitusega seonduv kohtupraktika“.

Oma seitsmeleheküljelises vastuväites esitatud eelprojektile loetletakse üles koguni üheksa (!!) olulist puudust. Rajataval koolimajal puudub nõutav arv parkimiskohti, Veski tänavale ehitamiseks puudub kinnistu omaniku ja Muinsuskaitseameti luba, projekteerimisel arvestatud lubatud hooneväline müra tase ei arvesta naaberkinnistute kasutusotstarbe ja lähedusega, koolimaja radooniohu vähendamiseks rakendatavad meetmed on vastuolus muinsuskaitse eritingimustega, projekt ei arvesta ehitustegevuse mõjudega muinsuskaitse all olevatele naaberhoonetele, planeeritud liikluslahendus on ohtlik, piirdeaia lahendus on naabritega kooskõlastamata, projektdokumentatsioonis esitatud info ei vasta olulises osas tegelikkusele ja viimaseks, projektile ei ole teostatud ekspertiisi.

Hakkamata kõiki puudusi detailselt lahti kirjutama märgin vaid ühe, millele Riigi Kinnisvara AS kommunikatsioonijuht on oma üldsust rahustavas artiklis viidanud. Esmalt projekti detailsest läbimõeldusest. Andestamatu ja täielik fopaa! Koolimaja projekteerijatel pole olnud õrna aimugi, et Posti tänava vanas koolimajas on olemas ka kelder, mis projektdokumentatsioonis ei kajastu ning mida üks kohalik ehitusfirma kasutas omal ajal laoruumina. Ehk siis projekt on koostatud laua tagant väljumata ning reaalselt ei ole projekteerijad objekti tehisoludega tutvunud. Antud puudujääk lööb sassi aga kogu projekti, kaasaarvatud ka teostatud radoonimõõtmise.

Valli tn 3 kinnistu omanik, Ants Sakjas, ei andnud eelprojektile samuti nõusolekut. Keeldumist põhjendas ta asjaoluga, et planeeritav koolimaja varjab ära tema maja eest valguse ja vaate. Sisuliselt sarnaneb see keeldumise alus omal ajal laineid löönud Tallinna Kunstiakadeemia ehitusega, kus üks vanaproua selle ehitamise seiskas.

Peale selle pole Sakjasele, vaatamata korduvatele nõudmistele esitatud Paide linnavalitsuse poolt kuni tänase päevani ka koolimaja eelprojekti. Olen selles osas temaga täiesti nõus, sest kui sulle esitatakse eelprojekti pähe vaid kribukirjas tekst: „PAI_ EP-05-06-2020.7z Fail konteinerist“ ning selliseid tekste on kokku 124, siis nagu öeldakse on „siililegi selge“, et pensionär ei ole võimeline sellest müsteeriumist arusaama ning ta peab projektiga tutvumiseks surfama talle ilmselgelt tundmatus internetimaailmas. Tegelikult on ju Paide linnavalitsuse eesmärk täiesti läbinähtav – teha eelprojektiga tutvumine üliraskeks. Jah, näiliselt oleks nagu dokumendid Sakjasele esitatud, kui kas selline tegevus korreleerub ka hea halduse tavaga haldusmenetluses on vägagi küsitav.

Seoses mõlema naaberkinnistu omaniku keeldumisega on linnavalitsus raske valiku ees. Andes siiski ehitusloa, ootab ees kohtuprotsess naabritega. Keeldudes loa andmisest võib oodata kohtuprotsess Riigi Kinnisvara AS-iga.

Lisaks juurde ka väikesed arengud radooniteemal. Olin seni veendunud, et radoonimõõtmist teostati erapooletult ning õiglaselt. Arvestades aga mõningaid küsitavusi mõõtmise teostamisel, esitasin eraettevõttele Radoonitõrjekeskus päringu, saamaks teada milline oli projekteerijate poolt neile antud lähteülesanne. Eelkõige just seetõttu, et arusaamatuks jäi, miks teostati radoonisisalduse mõõtmist pinnases 40 cm sügavusel, kui radoonikontsentratsiooni mõõtmise juhendi järgi peaks seda teostama 60 cm kuni 1 meetri sügavusel. Teiseks jäi mulle arusaamatuks, miks kasutati radoonimõõtmise raportis standardit, mis kehtivad hoonetele, mida kasutatakse elu – puhke – ja tööruumidena (300 bekerelli), kui tegelikult peaks olema aluseks hoopis koolidele mõeldud standard (200 bekerelli).

Radoonitõrjekeskuse vastus oli hämmastav. Lähtudes meie ettevõtte privaatsuspoliitikast, soovitud andmeid me teile ei anna. Isegi minu poolsed viited asjaolule, et tegemist on avaliku huviga ning laste tervise küsimusega, ei aidanud. Radoonitõrjekeskuse lõplik vastus oli – nõutud dokumendi saate vaid kohtuotsusega. Selline vastus tekitab aga järgmise küsimuse. Äkki on seal midagi „valgustkartvat“? Loomulikult võtan ma Radoonitõrjekeskuse ettepaneku, minna kohtusse kaalumisele. Kas siis kohtusse või prokuratuuri. Mõlemad variandid on võimalikud.

Nüüd aga asja põhituuma juurde. Lugupeetud Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps! Teil on viimane aeg lõpetada see jama, mis toimub Riigigümnaasiumi asukoha osas. Teie otsusega muudeti kooli esialgseks asukohaks valitud Paide Kutsehariduskeskuse asemel Paide vallimäe muinsuskaitsealal asuv endine tütarlaste gümnaasium, kuid senine asjade areng näitab suuresti selle võimatust. Teen ettepaneku. Unustage mingisugused võimalikud poliitilised kokkulepped ja pöörake protsess tagasi, sest lapsed vajavad juba ammu koolimaja ning mis endist asukohta arvestades oleks tõenäoliselt juba ammu valmis olnud. Tuletan siin kohal meelde ka ühe vanarahvatarkuse. Pükse üle pea ära võtta on paganama keeruline, kui mitte võimatu.

Kalle Grünthal

Riigikogu liige, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background