Kalle Grünthal: Riigigümnaasiumi rajamiseks ei ole ehitusluba veel antud!

Kalle Grünthal

Ilmselt pole mingi saladus, et Paide vallimäele planeeritava riigigümnaasiumi pooldajate ja vastaste vahel käib täiemahuline sõda, kus oma eesmärgi saavutamiseks on lisaks verbaalsele ning õiguslikule laskemoonale üle mindud juba ka füüsilisele tegevusele.

Kõigepealt sai gümnaasiumi vastaste leer oma positsioonide tugevdamiseks juurde tõelise „raskekahurväe“, kui naaberkinnistu Valli 3 omanik Ants Sakjas esitas 24. juulil omapoolse vastuväite koolihoone rajamiseks.

Oma vastuväidet põhjendab Sakjas muude argumentide osas veel ka asjaoluga, et rajatav koolimaja rikub jämedalt tema privaatsuse vajadust. Nõustun Sakjasega täielikult, sest pole just eriti meeldiv, kui vaid 5 meetri kauguselt on 252 õpilasel, pluss õpetajad ja teenindaval personal, avanemas väga hea ja piiramatu vaade Sakjase hoonesse ning kinnistule. Uuriv pilk on peal kõigel toimingutel, millega kaasneb kindlasti ka jälgijate värvikas hinnang omaniku söögikorrale ning trussikute värvuse osas.

Miks aga esitati vastuväide ikkagi kaks nädalat hiljem, kuigi Paide linnavalitsus oli tähtajaks seadnud juuli alguse? Põhjus on aga väga lihtne.

Linnavalitsus lihtsalt ei edastanud Ants Sakjasele kogu projektdokumentatsiooni, mida seadus nõuab, vaid saatis projekti kolmeteistkümne köite asemel talle vaid kolm köidet, nii et Sakjasel kulus päris tükk aega, et saada kätte kogu dokumentatsioon.

Hämmastav on aga linnavalitsuse selgitus materjalide mitte esitamise kohta. Nende arvates puudus Sakjasel huvi projekti detailide osas. Siin kohal tahaks linnavalitsuselt küll küsida, kas Eesti Vabariigi seadused Paides ei kehtigi.

Minu jaoks isiklikult eksisteerib veel ka paar probleemset valdkonda, millele ootaks kindlasti ka linnavalitsuse vastust.

Esiteks. Paide linna ja Haridus ja Teadusministeeriumi vahelise lepingu kohaselt pidi riigigümnaasiumi rajamisega seotud kulud kandma riik. Praegu on aga olukord selline, kus Paide linn ostab oma raha eest Posti 12 kinnistu ning annab tüki Paide vallimäest selle sisuliselt tasuta riigile, sõlmimata ühtegi sellekohast lepingut. Samuti ehitatakse linna raha eest ümber Valli tänav, milleta ei ole riigigümnaasiumi võimalik Posti 12 krundile ehitada. Eeltoodu põhjal saab väita, et Paide Linnavalitsus ei järgi sõlmitud lepingut ning kahjustab sellega otseselt Paide elanike huve, sest eelarvest tuleb see raha ju leida ning kurb on see, et toetuseta võivad jääda nii pensionärid, lapsed ning materiaalset abi vajavad inimesed.

Teiseks jääb mõistetamatuks see, kui riik otsustas rajada Paide riigimaja maavalitsuse maja asemele kohtumajja, siis oli valiku tegemisel kohtumaja poolseks põhiargumendiks Paide vanalinna kitsas teedevõrk ja parkimiskohtade puudus. Vastuolus riigimaja asukoha valiku kaalutlusega ei näi Paide Gümnaasiumil (tänu Paide Linnavalitsuse kingitustele) seda probleemi olevat. Eeltoodut vaadates tekib paratamatult küsimus, miks on Paide linn ühe riigi projekti puhul nõus tegema suuri järeleandmisi, teise puhul aga mitte?

Samuti jääb mõistusevastaseks veel üks asjaolu ning mida on samas avalikkusele serveeritud päris ohtralt. Paide Gümnaasiumi Posti 12 krundile riigigümnaasiumi rajamise pooldajate põhiargumendiks ning selgituseks on olnud „vana koolimaja korda tegemise“ projekt. Kui vaadata aga seda, kui suur on Paide linna elanike nii otsesed, kui ka kaudsed kulud seoses riigigümnaasiumi ehitamisega, siis on ilmselge, et vana maja kordategemiseks on mitmeid kordi odavamaid ja linnaelanikele vähem koormavaid viise.

Ja nüüd ka loo alguses märgitud füüsilisest vastasseisust Paide vallimäel.

Teatavasti oli mõni aeg tagasi kogu maailm tagajalgadel, kui selgus, et terrorirühmituse ISIS-e võitlejad on hävitanud Süürias üle saja olulise muistise. Nende hulgas Iraagi vanima kristlaste kloostri, Palmyra templi ja võidukaare.

Kahjuks toimus midagi analoogset ka siin Paides, kui 20. juulil ekskavaatoriga hävitati ajaloolastele ja arheoloogidele ülisuurt rõõmu valmistanud vallimäe nõlvalt avastatud ebatavaliselt suurte mõõtmetega lubjaahi. Ahi lebas peidetuna maa all ning ootas avastamist ning mitte keegi ei osanud arvata, et Paide ajaloo jaoks üliolulise tähtsusega objekt Muinsuskaitse ametnike loal lihtsalt hävitatakse. Siinkohal püüan rõhutada hävitamise tähendust.

Riigigümnaasiumi rajamiseks EI OLE EHITUSLUBA VEEL ANTUD!!

Kuna kultuurimälestise hävitamise eest näeb Karistusseadustik ette karistuse kuni viieaastase vangistuse, esitasin selgitustaotluse Muinsuskaitseametile, saamaks teada, millise õigusakti alusel andis amet loa Posti 12 leitud sajandite vanune lubjapõletusahi lammutada? Muinsuskaitseametil on vastamiseks jäänud aega veel vaid loetud päevad ning juhul, kui ilmneb seaduse rikkumine, tuleb Muinsuskaitseameti peadirektoril ning mõningatel ametnikel kanda vastutust täiel rinnal, sest nende hävitustegevus ei korreleeru Muinsuskaitseseaduses sätestatuga.

Teatavasti on Muinsuskaitseseaduse eesmärgiks kultuuripärandi säilimine, mis tagatakse kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade ning neid ümbritsevate kultuuriväärtusega keskkondade säilitamise ja kaitsega. Paides juhtunu meenutab kahjuks aga rohkem terrorirühmituse ISIS hävitustööd.

Elame-näeme.

Kalle Grünthal

Riigikogu liige, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background