Kalle Grünthal: Rikutud on Riigikogu liikme ametivannet, tegu on riigireetmisega

10/01/2021

Tagasi

Kalle Grünthal. Foto: Erik Peinar, Riigikogu

Riigikogu liikme Kalle Grünthali avalik pöördumine

Riigikogu liikme ja Põhiseaduskomisjoni liikmena esitan avalikkusele ning õiguskaitse organitele avaliku pöördumise.

Põhiseaduskomisjon on oma töös menetlenud kahte ametlikku dokumenti.

Esiteks. Reformierakonda kuuluvate Riigikogu liikmete Urmas Kruuse, Ants Laaneotsa ja Jüri Jaansoni Riigikogu otsuse eelnõu muudatusettepanekut “Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?

Ja teiseks. Reformierakonda kuuluvate Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni ja Valdo Randpere esitatud Riigikogu otsuse eelnõu muudatusettepanekut “Kas Saaremaa tuleks loovutada Läti Vabariigile?”.

Põhiseaduse § 1 ja § 2 järgi on Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik ning tema maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.

Samuti sätestab Põhiseaduse § 3, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse alusel.

Riigikogu liikmed Urmas Kruuse, Ants Laaneots, Jüri Jaanson ning Valdo Randpere on andnud enne oma kohustuste täitmisele asumist ametivande: „Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale“.

Puudub igasugunegi kahtlus, et eelmärgitud Riigikogu liikmed on nende muudatusettepanekute esitamisega rikkunud Riigikogu liikme ametivannet, mistõttu tuleks neil Riigikogu liikme kohalt tagasi astuda.

Lisaks eeltoodule on nad pannud toime ka Karistusseadustik § 232 sätestatud kuriteokooseisu tunnustega teo, millel on lühike pealkiri – Riigireetmine.

Teatavasti hõlmab selle paragrahvi koosseisualternatiiv muuhulgas kuriteona, välisvaenlase abistamist Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses. Kusjuures subjektiivsest küljest ei pea teo toimepanijal endal olema riigivastase tegevuse osas kavatsetust, küll aga peab tahtlus vähemalt kaudse tahtluse tasandil hõlmama asjaolu, et abistatav isik on välisvaenlane, kelle tegevus on suunatud eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu.

Lähtudes eeltoodust on Reformierakonda kuuluvad Riigikogu liikmed Urmas Kruuse, Ants Laaneots, Jüri Jaanson ning Valdo Randpere oma tegevuses, esitades ametliku avalduse, panna rahvahääletusele küsimus, mis puudutab Eesti Vabariigi iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse säilimist, Karistusseadustiku § 232 sätestatud kuriteo tunnused, mida paluksin õiguskaitseorganitel kontrollida.

Kalle Grünthal

Riigikogu liige

Põhiseaduskomisjoni liige

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background