Kas ruumieksperiment tuleb? Ettevõtjad kohtusid volikogu juhtidega

02/06/2020

Tagasi

Paide keskväljak. Foto: Maris Tomba

Teisipäeval leidis aset Paide linnavolikogu juhtide ning Paide Keskväljaku ümber ärihuvisid omavat ettevõtjate ja kinnisvaraomanike esindajate kohtumine. Lepiti kokku, et Paide linn, ettevõtjat ja omanikud taastavad omavahelise mitteametliku koostööorgani tegevuse, mis väidetavalt on kunagi varem ka reaalselt tegutsenud. Arutelul oli Paide keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutöö, mille osas jõuti ühisele järeldusele, et see ei ole osapooltele mitte ühelgi viisil siduv, mis annab võimaluse sellel teemal arutelusid jätkata. Muidugi oli laual ammune tüliõun – keskväljaku piirkonnas tegutsevate ettevõtete tegevusele pärssivalt toimiv Ruumieksperiment. Tunnistati, et Paide linnavalitsuse poolne Ruumieksperimendiga seotud omanike ja ettevõtjate teavitus ei ole olnud piisav ning jõuti ühisele seisukohale, et sellega seotud õigusakte tuleb hakata enam põhjendama ning jälgima nende vastavust üldplaneeringuga.

Kohtumise üks organisaatoreid Andry Krass nimetas kohtumist konstruktiivseks ja saatis raadiole järgmise kokkuvõtte.
Ettevõtjate ja omanike kohtumine Paide Linnavolikogu liikmetega

Kohtumise aeg ja koht: 02.06.2020, kell 9.00-10-45, Paide Raekoda.

Kohtumisel osalejad: Aivar Tubli (Paide Linnavolikogu esimees), Andres Jalak (Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimees), Raivo Raja (Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni esimees), Ave Soolepp (Posti 8 kinnistu omanik), Aivar Kägo (Vee 2 kinnistu omanik), Andry Krass (Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige).

Arutelu teemad.

1. Omanike ja ettevõtjate kaasamine.

Ettevõtjad ja omanikud: Paide linna poolt läbiviidavates haldusmenetlustesse ei kaasata omanikke. Pahatihti ei ole Paide linnal kombeks omanikke ja ettevõtjaid neid puudutavatest toimingutest isegi mitte informeerida. Sealjuures on ette tulnud juhtumeid, kus Paide linn on üritanud panna omanikule varjatult õigusvastaseid lisakohustusi ilma omanikke sellest teavitamata. Tuntuimad näited on ruumieksperiment 2017-2019, Paide keskväljaku arhitektuurikonkurss, Tarbja kaugküttepiirkonna suuruse muutmise (üritamine), 2020 jäätmelepingutesse omanike teadmata nendega mitte seotud objektide lisamine.

Nagu nähtub Paide linnapea 22.05. kirjast omanikele ja ettevõtjatele, siis jätkab Paide linn samal kursil ka peale probleemile tähelepanu juhtimist.

Küsimused: Kas Paide Linnavolikogu soovib teha omanike ja ettevõtjatega koostööd, eesmärgiga muuta haldusmenetlus Paides läbipaistvamaks ja kaasavamaks? Juhul, kui vastus on jah, siis milline võiks see koostöö välja näha?

Kokkulepe: Paide linn, ettevõtjad ja omanikud taastavad omavahelise (mitteametliku) koostööorgani tegevuse.

2. Paide keskväljaku arhitektuurikonkurss.

Ettevõtjad ja omanikud: Paide keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutöö dikteerib nii volikogule, kui ka omanikele ja ettevõtjatele ette tegevusi, ilma nende arvamust küsimata. Samas on Paide linnapea 21.11.2019 volikogu küsimustele vastates öelnud, et nii suuri muudatusi, mis vajaksid volikogu sekkumist (va ehituseelarve kinnitamine), ei tule. Vaatamata vastupidistele väidetele ei ole Paide linnavalitsus kaasanud arhitektuurikonkursi ettevalmistamisesse ka avalikkust, kuna aruteludest teavitamine ja teavituste sisu ei ole olnud planeerimisseadusega ja haldusmenetluse seadustikuga kooskõlas ning ka nendel räägiti sama juttu, mis linnapea 21.11.2019 volikogus – suuri muudatusi ei tule.

Hoolimata eeltoodust planeerib Paide Linnavalitsus esitada arhitektuurikonkursi võidutöö, mis muudab keskväljakuga piirnevate hoonete olukorda olulisel määral, planeeringuna volikogule kehtestamiseks (vt 30.05.2020, Järva Teataja, Siret Pihelgas, Paide keskväljaku ideed tuleb vaid viimistleda).

Küsimus: Kas Paide Linnavolikogu loeb Paide keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutööd detailplaneeringu kehtestamisel enda jaoks siduvaks?

Ühine seisukoht: Keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutöö ei ole volikogu liikmetele, ettevõtjatele ja omanikele mitte ühelgi viisil siduv.

3. 2020 ruumieksperiment.

Ettevõtjad ja omanikud: Sarnaselt Paide keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutööle on ka ruumieksperiment suure avaliku mõjuga projekt. Kui keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutöö jaoks tuleb kehtestada detailplaneering, kuna tegu on suure avaliku mõjuga rajatisega, siis tuleks sama teha ka Ruumieksperimendiga. Samas ei ole Paide linn oma ettevõtjaid ja omanikke sellest varasemalt isegi teavitanud, kaasamisest rääkimata.

Küsimused: Kas Paide Linnavolikogu peab eelkirjeldatud käitumist normaalseks? Miks ei ole volikogu nõudnud ruumieksperimendi läbiviimiseks vastava detailplaneeringu kehtestamist?

Ühine seisukoht: Paide LV poolne Ruumieksperimendiga seotud omanike ja ettevõtjate teavitus ei ole olnud piisav. Ruumieksperimendiga seotud õigusakte tuleb hakata enam põhjendama, vaadates muuhulgas nende vastavust kehtiva üldplaneeringuga.

4. Paide vanalinna kaitsekord.

Ettevõtjad ja omanikud: Muinsuskaitseamet valmistab Paide vanalinnale ette uut kaitsemäärust, mis mõjutab olulisel määral Paide kesklinna pikaaegset arengut.

Küsimused: Kas see on Paide Linnavolikogu informeeritakse kaitsemääruse ettevalmistamise käigust? Kas Paide Linnavolikogu on huvitatud koostööst omanikega?

Ühine seisukoht: Volikogu peaks Paide vanalinna kaitsekorraga seotud küsimuses seisukoha kujundama.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background