Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud

Alates reedest on taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohalik omavalitsus ega riik ning mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile, milleks Järvamaal on Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Taotlusi saab esitada e-posti aadressil kop@jarva.ee ning tähtaeg on 1. oktoober kell 16:30.

Kogu täiendav info, abimaterjalid, taotluste ja aruannete vormid ning hindamise juhendid on leitavad Järvamaa Arenduskeskuse kodulehelt Kohaliku Omaalgatuse Programmi viite all olevatest linkidest. Meede 1 kohta saab lugeda SIIT ja Meede 2 kohta SIIT.

Lisainfo: Triin Tippi (programmi tehniline menetleja) tel. 5207938, e-post triintippi@gmail.com, Taive Saar (mittetulundusühenduste konsultant) tel. 3852365, e-post taive@jarva.ee.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background