Kohaliku omaalgatuse programmist saab raha küsida

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd ning tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ning ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles kohalik omavalitsus ega riik liikmena ei osale ning samuti ei tohi äriühingud moodustada liikmetest rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ja omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 16:30 ning need esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile, milleks Järvamaal on MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit. E-posti aadress taotluste esitamiseks on kop@jarva.ee.

Taotluste menetlemine, nõustamine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus. KOP-i tehniline menetleja on Triin Tippi, kellega vajadusel saab ühendust telefonil 5207938 ja e-posti aadressil triintippi@gmail.com.

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub Paide Muusika- ja Teatrimaja õppeklassis nr 114 teisipäeval, 10. märtsil algusega kell 16.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background