Kutsehariduskeskus ootab inglise keele algkursusele

Järvamaa Kutsehariduskeskus alustab veebruari keskel inglise keele kursusega algajatele.

Koolitus on mõeldud kõikidele huvilistele, kes soovivad alustada või jätkata inglise keele õpingutega või varem õpitut meelde tuletada.

Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi, millest 20 tundi kuluvad grammatikale ning 20 tundi suulisele suhtlusele ja kirjalikule eneseväljendusele.

Koolituse läbinu eristab tegusõnade be ja have kasutust lausetes, moodustab lihtsaid lihtoleviku küsimusi ja vastab neile, moodustab lihtsaid lauseid jaatavas ja eitavas kõnes, kirjeldab enda ja oma pereliikmete igapäevaseid toimetusi ja vaba aja tegevusi, kasutab küsilauses küsisõnu ja teab nende tähendusi ning edastab suuliselt kellaaegu.

Lektoriks on täiskasvanute koolitaja, Järvamaa Kutsehariduskeskuse inglise keele õpetaja Ene Pener.

Lisainfot 19. veebruaril algava kursuse kohta jagab Gärt Oselin telefonil 5155611 ja e-posti aadressil gart.oselin@jkhk.ee.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background