Linnavalitsus algatas Mäeküla Kaupluse ja Rammuli kinnistute detailplaneeringu

Paide Linnavalitsus algatas Mäeküla Kaupluse ja Rammuli kinnistute detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Strateegiline hindamine jäi algatamata, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla ning neid teenindavate rajatiste rajamiseks ja krundipiiride muutmiseks. Olemasolevat kauplusehoonet kavandatakse laiendada ning tanklale rajada maa-alused kütuse ja vedelgaasi mahutid. Kavandatud tegevus sobib üldplaneeringus toodud eesmärkidega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 hektarit.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on R&R Real Estate OÜ ning planeeringu korraldajaks ja kehtestajaks Paide Linnavalitsus.

Kuna tegemist on C-kategooria ohtliku ettevõttega, tuleb detailplaneeringu koostamise käigus koostada asjakohane riskianalüüs ning kirjeldada meetmeid, mida on vaja võtta suurõnnetuse vältimiseks ja selle tagajärgede piiramiseks inimese tervisele ja keskkonnale.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda SIIN.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background