Linnavolikogu liige: vaba mikrofoni ajal kadus heli väidetavalt linnapea käsul

15/10/2020

Tagasi

Foto: Mati Palmet

Täna kell 14 algas Paide raekojas linnavolikogu istung, mis oli jälgitav ka veebist.

Avatud mikrofoni raames kadus Kai Kimmeli kõne ajal aga ootamatult heli.

Paide linnavolikogu liige Kai Kimmel sai asja uurima minnes valdkonna eest vastutava IT-peaspetsialisti Peeter Lälli käest selgituseks vastuse, et tegu oli linnapea käsuga.

Linnapea Priit Värk põhjendab toimunut asjaoluga, et kõne sisaldas delikaatseid isikuandmeid ehk konkreetseid nimesid, mida andmekaitseseadus ei luba levitada, kui tegu pole avaliku elu tegelastega.

Raadio poole pöördunud Kai Kimmeli soovil toome täismahus ära tema sõnavõtu, kus kõnealuses tekstis oleme konkreetsetele nimedele viidatuna jätnud need siin avaldamata.

Vaba mikrofon, Kai Kimmel:

Olen täna registreerunud sõnavõtu, et selgitada poliitilist olukorda Paide linnas umbusaldatud osapoolena.

15. sept Järva Teatajas annab linnnapea Priit Värk teada uue koalitsiooni sünnist ja kirjutab, et poliitilist musta pesu ta lehe veergudel pesema ei hakka.17. sept Järva Teatajast saame teada läbi Aivar Tubli sule meiepoolsetest versioonidest 19. sept lehes kirjutab abilinnapea Siret Pihelgas, et endine koalitsioonipartner hoidub selgitusi jagamast, Aivar Tubli selgitusi nimetab laimamiseks ja linnarahval on tema arvates õigus teada, mis toimub.

Ma seisin siin kõnepuldis pisut vähem kui 5a tagasi samadel põhjustel: isamaa, sotsid, reform avaldasid umbusaldust keskerakonnale. Nii nagu tookord, on umbusalduse tegelik põhjus ka sama, nimelt aasta pärast on valimised.

Isamaa osadele liikmetele kallis sõber, reformierakond koputab kärsitult uksele, et koalitsiooni saada, aga selleks tuleb keegi enne välja visata. Volikogu koalitsioonipartnerite vahel mingeid märkimisväärseid lahkhelisid pole, aga intriigi on vaja ja see punutakse mitte volikogus, vaid linnavalitsuses, kuhu kaasatakse mõned salasepitsejad volikogust. Huvitav, et sellised kokkulepped sünnivad salaja, öövaikuses justkui piimaga kirjutatult ja siis korraga teed hommikul raadio lahti ning esimese uudisena loetakse ette: Paides vahetatakse koalitsioonipartnereid.

Kui 5a taguse umbusalduse kohta võib veel ütelda, et must töö tehti ära valged kindad käes, siis seekordne lavastus on väga mage, kuigi lavastajad on suures osas samad, tehing ilmutab endas vaimse väsimuse märke.

Ma arvan, et siin saalis teavad enamasti kõik, kaasa arvatud sotsid, et esilagne stsenaarium nägi ette sotsidest vabanemise. Kuna üsna varsti oli selge, et keskerakond hääli sellele üritusele taha ei saada, muudeti stsenaariumit, keskerakond välja. Sotsidel ei olnud selgroogu ega julgust mänguga mitte kaasa minna, valiti oma naha päästmise taktika.

Siinkohal on paslik tänada oma fraktsioonikaaslasi läbi aegade, ma olen volikogu liige olnud juba eelmisest sajandist, mitte kordagi pole me oma koalitsioonipartnereid umbusaldanud, kõik erimeelsused on lahendatud läbirääkimiste teel. Ma pole piinlikkust tundes pidanud volikogus käima silmad maas. Isamaa, reform ja sotsid, kõik on teinud seda korduvalt.See on väga kõnekas fakt ja räägib inimeseks olemisest ja väärtushinnangutest. Oma mõttetöö tulemusel järeldan, et neid, kes on justkui natuke vähem inimesed, on Paide poliitikas liiga palju. Täna lõpetava koalitsiooni sünni juures olin mina ja Valeri Ivanov väga skeptilised põhjusel, kes korra on alatult käitunud, teeb seda jälle ja nii läkski. Vanasõna- vana koer uusi trikke ei õpi, peab tõesti paika.

Nüüd siis nendest fabritseeritud umbusaldustest:

Anneli Tumanski umbusaldamine

Anneli tuli Paide linna poliitikasse puhta lehena, uue värske inimesena. Tema vastutusalaks said haridus- kultuur- ja sotsiaalvaldkond. Ta tegi väga ruttu ja professionaalselt endale selgeks oma kohustused, vastutused ja ka õigused. Annelist sai tubli ja tugev enda valdkonna eest seisev spetsialist. Ta ei ole kunagi üritanud trügida ega langetada otsuseid Siret Pihelgase ega Priit Värgi vastutusvaldkondades, mida ei saa kahjuks ütelda viimaste kohta. Anneli ütles selle julgelt ka välja ja see tegi viimased ärevaks ja pani nad närviliselt käituma.

Tean, et sotsiaalvaldkonnas tekkisid erimeelsused Anneli Tumanski ja kahe ametniku vahel, aga seda alles nüüd, viimasel ajal, siiani on need kaks inimest arenguvestluses tagasisidena Annelit ainult kiitnud. Enne tänast sõnavõttu tahtsin olla kindel, kuidas on Anneli suhted teiste, tema valdkonna asutuste juhtidega ja küsisin Anneli käest seda otse. Sain vastuse, et läbi kolme aasta tehtud arenguvestluste tagasiside põhjal pole ühtki halba kogemust. Palusin teha nendest väljavõtted ja Anneli tegi need mulle, ilma asutuste ja inimeste täpseid nimesid mainimata. Nendes pole ühtki negatiivset või muidu halba arvamusavaldust. On küll mõned ettepanekud, aga koostööd on hinnatud ainult positiivselt.

Ühe eriti positiivse hinnangu näitan siin suurelt seinale ja loen kõva häälega ette.Tänukiri on antud 11. juuni, 2020. Juuli-august olid teadagi õppeaasutustes puhkused. Mis siis sai paari nädalaga juhtuda ? Selle omistas Anneli Tumanskile kunstikooli direktor, Anneli Suits, kes täna hakkab tõenäoliselt umbusaldust avaldama. Mida saab sellest järeldada?

Kuna mul on olnud piisavalt aega endale selgeks teha, mis juhtus linna sotsiaalosakonnas ja kuidas seda intriigi punuti, püüan jagada selgitusi.

Sotsiaalosakonna juhataja ja lastekaitse peaspetsialist annavad lahkumisavaldused. Eelnevalt on lahkumisavalduse andnud üks lastekaitse peaspetsialist, kes pole selle intriigiga seotud. Need kohad tuleb täita ja kuulutatakse välja konkurss, avaldusi võetakse vastu 13-27 aug. Komisjoni, kes hakkab avaldusi menetlema,kuulub ka Anneli Tumanski.

Toimuvad vestlused, kandidaate on palju ja nende hulgas väga tugevaid ja häid. Inimesed nendele töökohtadele valitakse välja. Ühele ainsale peaspetsialistile teatatakse, et on osutunud valituks, kuigi ka teised olid head. Üldiselt teatamistega venitatakse. Osakonnajuhi kohale väljavalitud inimene on valmis kohe 7.sept tööle asuma. Protokoll selle kohta on olemas.

4. septembril töökohal lahkumispidu pidavad kaks töötajat teatavad, et nad tulevad kohe tööle tagasi, kui Anneli Tumanski abilinnapea kohalt läinud on.

Ja nii ka täpselt juhtub. Keegi ametnik tekitab paberi, millega peaspetsialisti konkurssi pikendatakse 16.nda septembrini, kohe laekub —– avaldus, ta osutub kohe ka valituks ilma mingi vestluseta. Tööle ta pole saanud naasta, viibib haiguslehel. Küllap me saame näha, et haigusleht lõpeb, kui Anneli Tumanski lahkub.Tänaseks on selgunud palju puudujääke —— töös ja suhtlemisel klientidega.

Osakonna juhatajaga on asi pisut keerulisem. Nagu ma juba rääkisin, 2.septembril valiti osakonna juhataja konkursil välja. 4. sept pidi Priit Värk talle seda teada andma. Mida ei ole tänaseni, on osakonna juhataja.

Anneli Tumanski küsib e-kirjaga Priit Värgilt 21. septembril, millal välja valitud inimene tööle asub.

Nüüd tsiteerin Priit Värgi vastust Anneli Tumanski kirjale sõna-sõnalt:

Venimise põhjus on selles, et ——- ütles lahkumispäeval, et ta on valmis tulema tagasi osakonna juhatajaks ning minu hinnangul oleks tema tagasitulemine kõige sujuvam osakonna tööle.

Sellise vastuse peale esitame meie Valeri Ivanoviga linnapeale teabenõude.

Meie küsimus: miks ei ole õigeaegselt teavitatud konkursi võitjat, kes oli valmis tööle asuma 7. septembril?

Priit Värgi vastus: 04. septembril saadeti kirjad kandidaatidele, et soovime otsuse tegemiseks veel aega. Kontrollimisel selgus, et teated on välja saadetud ja palutud pikendust mõned päevad.

Tänaseks on sotsiaalosakonna juhi konkurss uuesti välja kuulutatud. Ei ole raske juba täna ja praegu arvata, kes esitab avalduse ja osutub valituks.

Ma nimetaksin seda asjade käiku lausa kuritahtlikuks manipuleerimiseks inimestega. Kõigepealt Anneli Tumanskiga, keda ei ole kordagi mitte keegi ära kuulanud, ega tekkinud olukorda temaga arutanud. Ja loomulikult kõigi konkursil osalenud inimestega. Kuidas asjaosalistel häbi ei ole? Kui linnavalitsus mängib nii madalat mängu, ei ole ka imestada, et linna juhtimiseks aega napib.

Üks eraldi teema on veel Anneli Tumanski kohta kirjutatud laimukiri —— ja —– poolt, mis saadeti Priit Värgile, Siret Pihelgasele ja Aivar Tublile.Meie ja Anneli Tumanski ise, saime seda lugeda alles pärast seda kui avalikustati umbusaldus. Sellest kirjast ma pikemalt ei räägi, ütlen vaid, et see kiri on kohutav, see kiri elab nüüd oma elu, selle kirja kirjutajad peavad üsna varsti ka faktidega kogu seda laimu tõestama ja võtma vastutuse oma sõnade eest.

Umbusaldus nr 2, Aivar Tubli

Koalitsiooninõukogus esitatakse Aivarile ja Peetrile ultimatiivses kõneviisis nõudmine oma abilinnapeast loobumiseks. Loomulikult asuvad Aivar ja Peeter Annelit kaitsma.

Selle järgselt sünnib Aivar Tubli peale kaebus politseisse Viisu viinaköögi korstna varemete ära koristamise asjus. Politsei esitab Aivar Tubli kohta kahtlustuse kelmuses. Tänaseks on uurimine lõpetatud, sest midagi uurida ju pole.

Ma küsin oma talupoja mõistusele tuginedes, mis selles ära koristamises valesti oli? Kas need varemed oleksid pidanud sinna jääma ja rohtu kasvama? Kus siin on kelmuse tunnused, kelm on pettur, keda selle teoga peteti? See on ju lihtsalt tobe, ja lisaks sellele ei ole ühtki kirjalikku ega suulist tunnistust, et Aivar Tubli sellega seotud on. Isegi kui ta oleks ütelnud, et see kivirusu tuleb ära koristada, olnuks see jumala õige tegu.

Umbusaldus nr 3, Valeri Ivanov

Ta on 12 aastat juhtinud linna sotsiaalkomisjoni. Selle aja jooksul ei ole ühtki kaebust tema juhitava komisjoni töö kohta. Kõik need aastad on selle komisjoni liikmed olnud Andres Müürsepp ja Mihail Feštšin, kes täna hakkavad talle umbusaldust avaldama, aga ma küsin siis, mille eest? Kas lihtsalt sellepärast, et nii on kombeks?

Üldse on tänaste umbusaldajate seas 3 Paide linna aukodanikku. Ma ei sea kahtluse alla teie väärikust oma kutsealal. Aga sõna aukodanik sisaldab eesliidet AU ja see tähendab, et teilt eeldatakse ausust, mõelge selle peale, enne kui kätt tõstate.

See konstrueeritud umbusaldus on väga mage. Kui me tunneksime, et oleme süüdi, ei seisaks ma praegu siin teie ees. Opositsioonis olemine ei ole mingi häbiasi. Ma ei ole mitte vihane, aga ma olen pettunud!

Mis tegelikult mind väga masendab ja tuju ära rikub, ongi pettumine inimestes, kellest olen lugu pidanud ja neid on ühe korraga liiga palju. Need inimesed ei ole enam minu inimesed.

Ma lõpetan sõnavõtu mõttega, mille olen kunagi üles kirjutanud:

Sa ei saa tagasi minna ja algust muuta, aga sa saad alustada sealt , kus sa täna oled ja muuta lõppu.

Kai Kimmel

Linnavolikogu liige (KE)

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background