Maakonna parimad vabaühendused ja vabatahtlikud on selgunud

TÜri Kogukonnaseltsi esindajad. Foto: Teet Reier/Türi Rahvaleht

Eile toimus Taikse Seltsimajas Järvamaa parimate vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustusõhtu.

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutasid parimad välja viies kategoorias: aasta tublim vabatahtlik, aasta parim mittetulundusühing, Hea Algatus 2019, kogukonda toetav ettevõte ja aasta sädeinimene.

Aasta tublim vabatahtlik on Allan Palmiste, kelle eestvedamisel rajati Paide vana prügila alale aastaringselt kasutatav tehismaastiku terviserada, mida saavad kasutada nii jooksjad, ratturid kui suusatajad.

Aasta parim mittetulundusühing on MTÜ Türi Kogukonnaselts ehk Türi KONN. 2017. aasta jaanuaris asutatud ühingu juurde koondub üha enam tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi levitava keskuse rajamisega Türile. Tänasel päeval on Türi Kogukonnaseltsis 16 aktiivset liiget.

Hea Algatus 2019 on käesoleva aasta augustis alguse saanud kogukonnaalgatus Türi OTT ehk välkmüük otse tootjalt tarbijale. Türi OTT toob neljapäeva õhtuti Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi hoovile tunniks ajaks kokku paarkümmend müüjat ja üha enam ostuhuvilist rahvast. Müügil on mitmed aia- ja metsasaadused, koduleib, sepik, karask, munad, mesi, supipõhjad, hoidised, käsitöömaiustused ja muu väiketootjate toodang.

Kogukonda toetav ettevõte on Viking Window AS, mis on nimesponsorina juba mitmeid aastaid toetanud Paide-Türi rahvajooksu korraldamist ja ka Saku I liigas osaleva korvpallimeeskonna tegevust. Läbi spordiürituste ja Paide Viking Window korvpallimeeskonna toetamise on ettevõte panustanud tervisesse, liikumisharrastuse propageerimisse ja kogukonna ühtekuuluvuse toetamisse.

Aasta sädeinimene on Maarja Brause. Tema eestvedamisel on Türi vallas toimunud hoovi- ja taaskasutuslaadad, ta on Türi OTTi algataja ning kaasamõtlejaks laste ja perede teenuste arendamisel ning tervisedenduslikes ettevõtmistes.

Lisaks anti välja aasta vabatahtliku eripreemia, mille pälvis Malle Pau. Ta on üks Järva-Madise külaseltsi asutajaliikmetest ning tema algatusel avati käesoleva aasta augustis Järva-Madise külaseltsi raamatukogu. Vaatamata oma 78 eluaastale ei kohku ta tagasi ka tehnoloogia abi nõudvate ülesannete ees, olles seeläbi eeskujuks endast noorematelegi.

 

Järvamaa tublimad aasta tegijad kodanikualgatuses (tekstid on kirjutatud kandidaatide esitajate poolt) 

Aasta tublim vabatahtlik – Allan Palmiste

Allan Palmiste on aktiivne harrastussportlane, kelle lemmikaladeks on rattasõit ja suusatamine. Kuna Paide asub looduslikult tasasel maal ja sportimiseks pole radasid, millel oleksid tõusud, langused ja kurvid, siis tuli Allanil idee rajada Paide vana prügila alale aastaringselt kasutatav tehismaastiku terviserada, mida saaksid kasutada nii jooksjad, ratturid kui ka suusatajad. Allani poolt on koostatud rajaskeem ja tema idee on saanud heakskiidu ka kohaliku omavalitsuse poolt. Vabatahtliku tööna on Allan panustanud väga palju oma aega raja ehitamiseks. Tänu sellele oli 2019. a jaanuaris võimalik tehismaastikule esimesed suusarajad sisse sõita. Lisaks radade ettevalmistusele korraldas ta ka suusapühapäevaku, kus õpetas huvilistele vabatehnikas suusatamist. Kevad-suvisel perioodil jätkusid Allani eestvedamisel rajaehitustööd. Osava labidatöö tulemusena on valminud künkad, mis sobivad väga hästi BMX-ratturitele, raja pikkuse ja ligipääsetavuse parandamiseks organiseeris ta silla ehituse ja selleks vajaliku materjali. Tänu sellele oli võimalik rajal korraldada esimene rattavõistlus. Rajameistrina aitas ta ka võistlusteks raja tähistuse paigaldamisel. Vabatahtliku ettevõtmisena ja sõpru kaasates õnnestus ette valmistada võistlusrada, mis pälvis osalejatelt ainult kiidusõnu. Terviseraja rajamine annab paidelastele rohkem võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks. Allani ettevõtlikkus, abivalmidus ja kohusetundlikkus on kindlasti märkamist ja tunnustamist väärt.  

Aasta parim mittetulundusühing – MTÜ Türi Kogukonnaselts (Türi KONN)

2017. aasta jaanuaris asutatud ühingu juurde koondub üha enam ja enam eriliselt tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad päev-päeva järel oma põhitöö kõrvalt kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi levitava keskuse rajamisega Türile. Nad arendavad sarnase suunitluse ja mõtteviisiga seotud tegevusi mitmetes valdkondades, levitavad nn rohelist elulaadi loengute, koolituste, praktiliste töötubade, vabaõhuürituste jms kaudu, panustavad ühistöö ja talgutega Türi ajaloolise hoone (KONNA maja) korrastamisesse, toetavad säästlikku tarbimise ja kohaliku toidu väärtustamist jne – ühesõnaga harjutavad kogukonda teistsuguse mõtteviisi ning väärtustega.
Üheks nende tegevuse oluliseks näitajaks on süstemaatilisus ja põhjalikkus – erinevad kogukondliku ja kestliku elulaadiga seotud tegevused leiavad sügavuti arendamist eri valdkondades, ent samas põimitakse see kõik kokku üheks ühtseks visiooniks ja tervikuks.
Türi kogukonnaseltsis on 16 aktiivset liiget. Tegevusi planeeritakse pikaajaliselt ette ning raha taotletakse plaanide elluviimiseks erinevatest fondidest – Kohaliku omaalgatuse programm, LEADER, EV100 meede, KÜSK jne.
Koolituste ja praktiliste õpitubadega on kaasatud ligi paarsada inimest, kelledest paljud on omakorda panustanud kogukonnakeskuse tegevustesse ka näiteks talgutel osalemisega. Tähelepanuväärne on see, et osalevad ka noored.
Pika tegevuskavaga LEADER projekti raames korraldati 2019. aasta suvel esimest korda säästva mõtteviisi festival ROHEVEST, mille tegevustes osales kolme päeva jooksul kokku ca 500 inimest. See kogukonnapidu oli oma läbimõelduses vägagi uudne – nii esitlustes, töötubades, pakutavates kaupades ja teenustes kui ka peokeskkonna kujunduses olid eelistatud looduslikud materjalid, traditsioonilised töövõtted, taaskasutus, pärimuskultuur jne.
Lisaks oli selts 2019. aastal koostööpartneriks õpilasmalevale, toimusid hoovilaadad ja korraldati noortelaagrit.
Oma projektide kõrval oli selts aastatel 2017-2019 heaks partneriks mahuka ja sisutiheda ühisprojekti elluviimisel kohalikule LEADER tegevusgrupile – Lõuna-Järvamaa Koostöökogule. Projektitegevused äratasid tähelepanu ka maakonnas üldisemalt niivõrd, et see projekt esitati Järvamaa aasta õpiteo kandidaadiks.
 

Hea algatus  2019 – Türi OTT

Käesoleva aasta augustis alguse saanud kogukonnaalgatus – Türi OTT ehk välkmüük otse tootjalt tarbijale toob neljapäeva õhtuti Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi hoovile tunniks ajaks kokku paarkümmend müüjat (väikeettevõtjad, eraisikud, talunikud) ning teiselt poolt üha enam ja enam ostuhuvilist rahvast. Müügil on mitmed aia- ja metsasaadused, koduleib, sepik, karask, munad, mesi, supipõhjad ja teised hoidised, käsitöömaiustused ja muu väiketootjate toodang. Kes ise ei saa kauplema tulla, saadab oma tooteid kellegi teisega. Loodud on ka Türi OTT-i Facebooki lehekülg, mille kaudu saab teatud tooteid ette tellida. Tänaseks on sellel FB grupil juba üle 600 liikme.
Müüjatele on OTTil kauplemine tasuta ning sügisilmade halvenedes hakatakse kokku saama aianduse ja mesinduse seltsi majas.
Korraldajate sooviks on kujundada ettevõtmisest mõnus kokkusaamise koht koos õdusa kogukonnameluga – pakkuda koduseid küpsetisi ja meelepärast keelekastet, et hoida inimesi pikemalt kohapeal ning ärgitada kohapealset suhtlust.
Türi OTT eestvedajad ja kontaktisikud on Maarja Brause (mob 54583662) ja Pille Marrandi (mob 51973862).
 

Kogukonda toetav ettevõte – Viking Window

Viking Window AS on mitmeid aastaid toetanud nimisponsorina nii Paide-Türi rahvajooksu korraldamist kui ka Saku I liigas osaleva korvpallimeeskonna tegevust. Paide-Türi rahvajooks on suurima kogukondliku osalejate arvuga traditsiooniline Järvamaa rahvaspordiüritus, kus lisaks täiskasvanud liikumisharrastajatele osaleb ka palju Järvamaa kooliõpilasi ja lasteaialapsi. Paide Viking Window korvpallimeeskonna kodumängud toovad spordisaali kaasa elama üle paarisaja fänni. Lisaks emotsioonidele mängust on noortel korvpalluritel võimalus näha heatasemelist pallimängu ja läbi selle õppida ning leida motivatsiooni treenimiseks. Läbi spordiürituste ja võistkonna toetamise on ettevõte panustanud tervisesse, liikumisharrastuse propageerimisse ja kogukonna ühtekuuluvuse toetamisse. Samuti innustanud oma töötajaid osalema liikumisüritustel. Viking Window AS-i panus on märkamist ja tunnustamist väärt.

Aasta sädeinimene 2019 – Maarja Brause

Maarja Brause on Tartu ülikooli ja Soome Tampere ülikooli haridusega arst, kes jättis töö Hämeenlinna keskhaigla neuroloogia kliinikumi osakonnajuhatajana, et tulla tagasi kodulinna Türile: selleks, et ta lapsed saaksid kasvada Eestis ja ta ise saaks panustada kodukoha tegemistesse.
Türi vallas on tänu Maarja Brause eestvedamisele toimunud hoovilaadad, taaskasutuslaadad, tema algatusel toimib “otse tootjalt tarbijale” ehk Türi OTT ja uue elu on saanud Türi turg ning kohalike toodete turustamine. Hea koostöö ja vaibumatu energiaga aitab ta kaasa erinevatele ettevõtmistele. Maarja on kaasamõtlejaks laste ja perede teenuste arendamisel ning tervisedenduslikes ettevõtmistes.

Tema algatusel on Türi vallas saanud teoks paljud ettevõtmised: kogukondade päev, hoovimüük, Türi OTT ning ta on MTÜ Perepesa, MTÜ Türi Valla Kodanike Ühendus looja.

Maarja moodustas Türi naisharrastajate korvpalli treeningrühma ning viis omavahel kokku treeneri ja huvilised. Ühistrennid toimuvad nüüd 2x nädalas Paides. Maarja laulab Türi Kammernaiskoori ridades.
Kõikidest Maarja tegemistest käib läbi tema elujaatav ja positiivne ellusuhtumine, mille kaudu ta innustab ja tõmbab ka kaasa inimesi enda ümber. Väga lennukate ideedega, hoolib südamega kogukonna heaolust, arengust ja käekäigust.
 

Aasta vabatahtliku eripreemia – Malle Pau

Pr Malle Pau on üks Järva-Madise külaseltsi asutajaliikmetest. Ta teeb asju südamega ja tasu vastu ootamata. Teeb alati rohkem, kui hädapärast vaja. Tema algatusel avati Järva-Madise külaseltsi raamatukogu augustis 2019. Ta hoolitseb selle eest, et raamatukogu oleks avatud, ruumid soojad ja puhtad (ahiküttega hoones võtab see rohkelt aega). Ta on ennastsalgavalt töötanud erinevate näituste kokkupanemisel (nt Laine Rannu 100. sünniaastapäeva näitus, Tammsaare nim. kolhoosi ajaloo näitus Euroopa Muinsuskaitsepäevade raames), materjalide leidmisel, kodukandi ajaloo tutvustamisel. Vaatamata oma eale (78 a) ei kohku ta tagasi ka tehnoloogia abi nõudvate ülesannete ees, tellides näiteks pidevalt interneti vahendusel raamatukogule (oma vahenditest) uusi ja kasutatud raamatuid, olles seeläbi eeskujuks ka endast noorematele ja näidates, et vanus on kõigest number passis ja kui tahtmist on, saavad kõik ajaga kaasas käia.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background