Maakonna parimaid õpetajaid saab esitada konkursile

Alanud on konkurss maakonna parimate õpetajate tunnustamiseks. Järvamaa omavalitsuste liit annab parimate tunnustamiseks välja kolm preemiat: aasta õpetaja, noore õpetaja ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia.

Taotlused esitada kirjalikult kas posti (Pärnu 52 Paide) või elektronposti (jol[at]jarva.ee) teel koos kandidaadi iseloomustuse ja põhjendusega ühel A4 leheküljel Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse hiljemalt 28. juuniks  kella 15ks. Hiljem saabunud (k.a. Eesti Posti vahendusel) taotlusi arvesse ei võeta. Taotlusesse tuleb märkida ka kandidaadi kontaktandmed.

Järvamaa hariduspreemiate pidulik kätteandmine toimub 27. augustil  Paide muusika- ja teatrimajas. Preemiaid antakse välja kogusummas 1800 €, millest arvutatakse maha tulumaks.

Järvamaa hariduspreemia on asutatud 1998. aastal ja seda antakse laureaatidele üle igal sügisel enne õpetajatepäeva. Preemia eesmärk on tähtsustada ja teadvustada õpetaja rolli, tunnustada ja tutvustada üldsusele kooli- ja lasteaiaõpetajaid, haridusasutuste juhte, hariduselu edendajaid ning teisi pedagoogilisi töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte õpetamisele ja kujundamisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja piirkonna elu.

***

Aasta õpetaja preemia – preemia antakse pidevalt hästi töötanud ning eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud ja häid töötulemusi saavutanud õpetajale, kes töötab Järvamaal üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolitusasutuses või huvikoolis, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ning kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi maakondlikel/ vabariiklikel / rahvusvahelistel konkurssidel, ülevaatustel, olümpiaadidel jne.

Noore õpetaja preemia – preemia antakse noorele õpetajale vanuses kuni 30 eluaastat (k.a), kes on üles näidanud väga häid töötulemusi ning pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Arvestatakse tema panust haridus- ja kultuurielu edendamisel oma piirkonnas ja/või kogu maakonnas.

Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia –  preemia antakse koolieelse lasteasutuse õpetajale või klassiõpetajale, kes on koolieelses lasteasutuses või koolis loonud parimad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, saavutanud suurepärase kontakti laste ja lastevanematega ning pälvinud lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Kolleegid peavad kõrgelt hindama tema töö tulemusi laste edasise edukuse näol. Ta peab olema nii õppekasvatuslikult kui ka ühiskondlikult aktiivne, andnud panuse haridus- ja kultuurielu edendamisse oma koolis ja piirkonnas.

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background