Majandusaktiivsuse ja noortes ettevõtlikkuse kasvatamiseks tuli maakonda 349 tuhat eurot

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada Järvamaa tööhõivekava perioodil 2020-2023. Tööhõivekava eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu. Järvamaa Arenduskeskuse koostatud maakondlik tööhõivekava 2020-2023 keskendub kahele olulisele sihtgrupile – tootmises tegutsevad ettevõtjad ja noored vanuses 13-18 eluaastat.

Ettevõtjale suunatud tegevuste eesmärgiks on tootmisettevõtte arengupotentsiaali leidmine ning arendamine, mille läbi peaks tõusma nende võimekus – parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. Aastatel 2020-2023 on plaanis programmi raames ellu kutsuda tootmisettevõtete 5 moodulist koosnev kasvuprogramm (sh 2 välisreisi) ja arendada fookusvaldkondades (puit, metall, toit) tegutsevate ettevõtete koostöövõrgustikke. Samuti jätkame programmi käigus 2020.aastal maakonna mentorklubi viimase aasta tegevustega. Planeerime korraldada 4 kohtumist ning 2 siseriiklikku arengureisi.

Noortele suunatud tegevuste eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise. Olulisemad tegevused sellel perioodil on Ettevõtlusküla mängude rakendamine Järvamaa koolides, inspiratsioonikoolitused, õppereisid, viktoriinid-konkursid ja Järvamaa ettevõtlike õpilaste suvekool. Jätkatakse haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” koolitustega ja haridusasutuste nõustamisega. Samuti panustatakse majandusõpetajate koolitamisse, et toetada igati õpilasfirmade teket.

2020.aasta alguseks on haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool” liitunud 12 üldhariduskooli, käesoleva projekti raames tõuseb „Ettevõtliku Kooli” programmiga liitunud üldhariduskoolide arv 15ni ning programmiga liituvad ka lasteaiad.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background