Ministeeriumi välishindamiskomisjon külastas Türi valda

Foto: Türi vald FB

Eile külastas Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamiskomisjon Türi vallavalitsust.

Haridusametnike soov oli ühiselt arutleda selle üle, kuidas saab õppeasutuse pidaja ehk kohalik omavalitsus kindlustunde, et tema hallatavates asutustes rakendatav hariduspoliitika ja –korraldus on asjakohane ning õpilaste areng võimetekohane, milliseid vahendeid õppeasutuse tulemuslikkuse hindamiseks erinevatel tasanditel on, millist tuge ja nõu vajavad õppeasutus ja selle pidaja, et täita oma ülesandeid ning millisena näeb pidaja järelvalve rolli õppeasutuste välishindamise suures pildis.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja haridusspetsialist Anne Viljat tutvustasid külalistele Türi vallavalitsuse tegevust õppeasutuste arengu toetamisel. Kõneldi sisehindamisest, teenistusliku järelvalve läbiviimisest, asutuste arengu kavandamisest ja selle hindamisest, riiklikest rahuloluküsitlustest, õppeasutuste tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks vajalike andmete kättesaadavusest ja muust taolisest.

Haridusametnikke huvitas, kuidas Haridus- ja Teadusministeerium saab kohalikule omavalitsusele tema tegevuses toeks olla ning millisena kohalik omavalitsus välishindamise tulevikku näeb.

Türilt suundusid ministeeriumi ametnikud Väätsa Põhikooli, kus direktor Margo Sootla andis ülevaate uuenduste protsessist kooli õppe- ja kasvatustegevuses.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background