Muinsuskaitsealad saavad uued kaitsekorrad

Paide vanalinna muinsuskaitseala põhjapoolse osa vaade õhust. Foto: Kaarel Truu (26.10.2018)

Käesoleva aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsukaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja pärandi potentsiaali linna arenguks, soodustades nii kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Seni kehtivast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest.

Esimesena alustati töid Kuressaares ja Pärnus, kus toimuvad hetkel muinsuskaitseala inventeerimised, mille käigus vaadatakse üle hoonete seisukord ja määratakse väärtusklassid. Käesoleval aastal on plaanis töödega alustada veel ka Valgas, Tartus, Paides ja Rebalas. Järgmisel aastal alustatakse kaitsekordade uuendamist Rakveres, Võrus, Haapsalus, Lihulas, Viljandis ja Tallinnas.

Muinsuskaitseala kaitsekord määrab muinsuskaitseala nimetuse ja piiri ning kaitse eesmärgi. Kaitsekorraga kehtestatakse alal asuvate ehitiste väärtusklassid ja kaitse tagamiseks vajalikud nõuded, sealhulgas ehitamise üldised tingimused vastavalt väärtusklassidele, samuti olulised vaated muinsuskaitsealale ja objektidele selle piires ning muud kitsendused.

Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja piirangud tööde tegemisel hakkavad sõltuma konkreetse hoone väärtusklassist. Vähem väärtuslike hoonete puhul tähendab see väiksemaid piiranguid ja vähem kooskõlastusi.

Eesti kultuuripärand on lisaks üksikmälestistele riigi kaitse all ka aladena – Eestis on 12 muinsuskaitseala, millest 11 on ajaloolised linnakeskmed ja üks maastikuline – Rebala muinsuskaitseala.

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Kuni uute kaitsekordade kehtestamiseni kehtivad muinsuskaitsealadel senised muinsuskaitseala põhimäärused.

Paide vanalinna muinsuskaitseala kohta saab lisa uurida SIIT.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background