Neljapäevast saab esitada ideid Paide linna kaasavasse eelarvesse

Juba teist aastat on kõigil võimalus kaasa rääkida Paide linna eelarve koostamisel ning teha ettepanekuid linna elu edendamiseks. Kaasava eelarve abil saavad kõik inimesed mõjutada linna tegevust ning see annab ka vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. Kui on hea idee või ettepanek, mida võiks linna avalikus ruumis teha, siis  tasub sellest teada anda.

Eelmise aasta kogemus näitab, et esitatud ideid hinnatakse: kui idee ei saa rahvahääletuse tulemusena rahastust, ent linnavalitsus peab ideed väga heaks, siis viiakse see ellu väljaspool kaasavat eelarvet.

Eelmisel aastal esitati kümme ettepanekut, neist kuus läksid rahvahääletusele. Enim hääli saanud rattarada Roosna-Allikule peaks valmima juba lähiajal.

Hääletusel jäi teisele kohale siseskatepargi rajamine Paide endise ujula hoonesse. Kuna linnavalitsus pidas esitatud ettepanekut väga vajalikuks, siis arvestati sellega 2019. aasta eelarves.

Esitava ettepaneku tulemusel realiseeritav investeering peab olema Paide linnaga seotud ning olema linnaruumis avalikus kasutuses. Kaasava eelarve suurus on igal aastal kuni 25 000 eurot.

Ettepanekuid kaasava eelarve elluviimiseks saab esitada 15. augustist kuni 15. septembrini elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile paide@paide.ee või paberkandjal Paide Linnavalitsusse Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskusesse Pargi tn 10 või tuua linna raamatukogudesse.

Rahvahääletus algab hiljemalt 15. oktoobril. See kestab 14 päeva ning valida saavad vähemalt 16-aastased isikud, kelle ametlik elukoht on Paide linn. Rahvahääletus toimub elektrooniliselt ID-kaardi või mobiil-IDga või paberkandjal Paide Linnavalitsuses, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses ning raamatukogudes.

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab linnavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga. Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida hääletustulemuse nimekirjas paremusjärjekorras 2. kohal olev kaasava eelarve objekt.

Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:

  1. ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2. ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Paide linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Paide linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnanguline maksumus;
  6. muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background