Õpilaste kodu-uurimiskonverentsi peapreemia pälvis Koeru Keskkooli õpilane Helin Kind

25/09/2020

Tagasi

Konverentsi esinejad ja juhendajad. Keskel võidutöö autor Helin Kind.

24. septembril toimus Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuses Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Õpilastöid hinnanud Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi žürii otsusega pälvis 44. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsi peapreemia Koeru Keskkooli õpilane Helin Kind.

Tema uurimistöö kandis pealkirja „Kodu-uurija Arnold Haavasalu“. Tegemist on põhjaliku käsitlusega järvalasest rahvaluule- ja vanavarakoguja elu- ning töömeheteest. Abaja külas elanud Haavasalu teeneks oli Koeru kihelkonnast kogutud rahvapärimuse talletamine enam kui 1300 käsikirjalisel leheküljel ning Koeru muuseumi mõtte algatamine. Arnold Haavasalu elukäiku ja pärandit ei ole varasemalt põhjalikult käsitletud. Arhiivis tehtud uurimistöö, Haavasalu kaasaegsete intervjueerimine ning perioodika läbitöötamine aitasid kaasa võidutöö valmimisele. Õpilast juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Reet Aule.

Kõik konverentsile laekunud tööd olid taseme ja sisu poolest väga hästi tehtud. Noori autoreid ja nende juhendajaid tunnustati tänukirja ning raamatupreemiaga. Kokku esitati konverentsile uurimistöid kolmest Järvamaa haridusasutusest – Koeru Keskkoolist (5 tööd), Järva-Jaani Gümnaasiumist (3 tööd) ja Türi Ühisgümnaasiumist (1 töö). Võrreldes möödunud aastaga oli töid kahe võrra enam. Kahjuks ei jõudnud konverentsile ühtegi tööd Paide piirkonna koolidest.

Kodu-uurimistööde temaatika on ulatuslik

Konkursile laekunud töödest olid kaks spordi teemalised. Türi Ühisgümnaasiumi õpilase Lisette Lukini uurimus andis ülevaate jalgpallitraditsioonidest Järvamaal. Käsitleti Paide Linnameeskonna ajalugu ning talletati kaasaeg. Lisaks perioodika ja kirjanduse läbitöötamisele intervjueeriti treenerit, tegevjuhti ja mängijaid. Õpilast juhendas Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja Maili Roosme.

Koerust võrsunud bikiinifitnessisti Kaisa Abneri sportlikud saavutused ning kasvamise oma ala meistriks võttis uurimistöös kokku Koeru Keskkooli õpilane Kaidi Tamm. Õpilast juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Aive – Volter Kilk.

Looduse eripära ning kodupaiga pärandkultuuri käsitleti kolmes konkursile laekunud uurimistöös. Kalastamisvõimalusi Järva- ja Jõgevamaa veekogudel uuris Robin Ringmets Koeru Keskkoolist. Tööd juhendas õpetaja Marika Nagla. Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste Lizette ja Vanessa Kassmanni koostatud uurimistöös tutvustati Järva-Jaani piirkonna vaatamisväärsusi. Praktilise väärtusega uurimistöö on suurepäraseks materjaliks algajale noorgiidile ja täienduseks elukogenumale teejuhile. Uurimistööd ilmestas

rikkalik pildimaterjal. Õpilasi juhendas Anne-Mai Jüriso. Teeneka õpetaja juhendatud olid ka Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste Stella-Maria Lingi ja Kalli Lepiste koostatud töö orhideedest. Endise Järva-Jaani valla territooriumil jäädvustati väärtuslike taimede leiupaigad. Ka antud uurimistöö omab igati praktilist väärtust. Kogutud materjal on suurepäraseks abiliseks haljastajatele, et vältida väärtuslike taimede kasvupiirkondade niitmist. Orhideefotodest valmis lisaväärtusena vahva näitus.

Gümnasistid Hedi Aimsalu ja Eliise Joost uurisid Koeru kooli ajalugu. Seda läbi saja aasta, mil õppetöö toimus kas täielikult või hiljem osaliselt Aruküla mõisas. Silma paistis noorte autorite lähenemine ainesele, kirjeldades mitmeid õpilastega seonduvaid teemasid: riietus, tervitamine, probleemid õpilastega, töö kooliaias, ravimtaimede ja vanapaberi kogumine, tegevused töö- ja puhkelaagris. Õpilasi juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Siret Pärtel. Põhjalikuma rahvakultuuri tutvustava uurimistöö kirjutas Anett Roosalk Järva-Jaani Gümnaasiumist. Noor kodu-uurija oli enam kui poolesajal leheküljel selgitanud Järva-Jaani rahvatantsu traditsiooni fenomeni. Talletati endiste ja praeguste tantsujuhtide mälestused. Töö koostamist juhendas õpetaja Silva Kärner.

Reservväelase Kalvi Arraku elu ja teenistuskäiku käsitleva Koeru Keskkooli õpilase Geily Tamme uurimistöö paistis silma leidliku teemavaliku poolest. Vahetult enne Eesti iseseisvuse taastamist Afganistanis teeninud noormehest sai oma riigi Kaitseväe ülesehitaja ja missioonisõdur. Tööd juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Tiina Põldoja.

Õpilastöid hinnanud Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi žürii otsustas välja anda ka eripreemia kõige meeldejäävama esitluse eest. Tunnustuse pälvis Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilane Ines Ilves, kes tutvustas kaasahaaravalt koolikaaslaste Lizette ja Vanessa Kassmanni uurimistööd Järva-Jaani vaatamisväärsustest.

Konverentsil esitletud uurimistöödega saab tutvuda Järvamaa muuseumis (Lembitu 5) mäluasutuse lahtiolekuaegadel.

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud 44 aastat. Teadaolevalt korraldab maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka Virumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise traditsioon kordagi katkenud. Seda eelkõige tänu maakonna haridusasutuste aktiivsele osavõtule ja huvile.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum. Konverentsi korraldamist toetavad: Haridus ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts ja Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background