Päästeamet kontrollis kortermajade tuleohutust

Möödunud nädalal kontrollis Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel.

Kontrollitud 227 kortermajast oli korras vaid 37, kusjuures kontrolliti vaid üldkasutatavaid pindu ja korteritesse ei sisenetud. Järvamaal kontrolliti nelja kortermaja ja puudused leiti neist kolmes. Probleeme oli nii evakuatsiooniteede kui -pääsude, küttesüsteemide ja elektripaigaldistega.

Viimasel kahel aastal on Päästeamet kortermajadesse teinud viis reidi, kokku on kontrollitud 1550 hoonet, millest puuduseid leiti 76%. Keskmiselt rikutakse majas enam kui kahte tuleohutusnõuet.

Kõige enam eksitakse evakuatsiooninõuete vastu. Mõned levinumad rikkumised on näiteks sellised, kus koridorides hoitakse asju, mis võivad põlema süttida või jäävad ette majaelanikele, kes soovivad majast väljuda, aga ka päästjatele, kel vaja tuld kustutada või kannatanuid majast välja tuua. Samuti on asjad korrast ära tuletõkkeustega – need kas puuduvad üldse või hoitakse neid lahti.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna juhataja Tagne Tähe ütles, et teinekord on puudused sellised, mille parandamine vajab rahalist panust, näiteks on vaja välja vahetada uks või selle lukusüsteem. Paljudel juhtudel on puudused aga sellised, mis raha ei vaja, vaid lihtsalt seda, et korteriühistu paneks koos majaelanikega pead kokku ja teeks oma üldkasutatavad pinnad korda.

Alates novembrist saavad korteriühistud tellida ka tuleohutusalase nõustamise, mille eesmärk on, et korteriühistud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile ka ise tähelepanu pöörata. Tasuta nõustamisele on võimalus registreeruda Päästeala infotelefonil 1524.

Möödunud aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist 22 korterelamutes, 21 eramajades, 1 suvilas ja 1 ridaelamus.

Tuleohutusnõuded korteris:

*Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigaldada lisaks ka vinguandur.

*Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab kauem.

*Korteri uks võiks olla seestpoolt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral sinna lõksu ei jääks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal:

*Hoidke ühiskasutatavad väljumisteed puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.

*Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jope taskusse unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda.

*Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja. 

Valiku kontrollkäikudel tehtud fotosid leiab SIIT.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background