Päästeamet teeb kortermajades kontrollkäike

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna juhataja Tagne Tähe ütles, et möödunud aastal kontrolliti kokku tuhandet kortermaja ning enamikest leiti ka puudusi. Pooltel kordadel olid probleemid seotud just evakuatsiooniga ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega.

Suurim murekoht on jätkuvalt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel. Juhul, kui trepikoda on suitsu täis ning valgustus kustunud ja inimesed paanikas, saavad need esemed majast väljumisel takistuseks.

Tagne Tähe lisas, et kõige olulisem on majaelanike ühine koostöö ja probleemidele lahenduste leidmine. Omavahelisest koostööst sõltub kõikide majaelanike turvalisus, sest tulekahju ei tunne korterite piire ning mõjutab otseselt kogu maja ja selle elanikke.

Päästeamet on võtnud evakuatsiooninõuete eiramise senisest veelgi suurema tähelepanu alla, sest inimestel peab olema ohutu igas hoones, olgu see siis pood, kool või kodu.

Eelmisel aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist 22 korterelamutes, 21 eramajades ning 1 inimene suvilas ja 1 ridaelamus.

Tuleohutusnõuded korteris:

  • Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.
  • Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab kauem.
  • Korteri uks võiks olla seestpoolt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral sinna lõksu ei jääks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal:

  • Hoidke ühiskasutatavad väljumisteed puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.
  • Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jope taskusse unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda.
  • Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background