Ettepanekuid kaasava eelarve elluviimiseks sai esitada perioodil 15. augustist kuni 15. septembrini. Kokku tuli 8 ettepanekut.

Seitsme ettepaneku kogusumma on 173 558 eurot.  Üks ettepanek oli teenuse osutamiseks, mille maksumus sõltub teenuse hinnast ja mahust, seega selle kogusummat märgitud ei ole. Kokku läheb ettepanekute vahel jagamisele 25 000 eurot, mis on kehtestatud piirsumma.

Komisjon saab kokku 1. oktoobril otsustamaks, millised ettepanekud hääletusele lähevad. Täpne kuupäev, millal ideed avalikustatakse, on veel täpsustamisel, küll aga saavad ideed avalikustatud enne 5. oktoobrit. Rahvahääletus kuulutatakse välja hiljemalt 15. oktoobriks ja selle kestvus on 14 kalendripäeva.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Paide linnas.

Rahvahääletus viiakse läbi elektroonilisel hääletamisel (identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või Mobiil-IDga) või paberkandjal Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes (Järvamaa Keskraamatukogus ning Viisu, Sargvere ja Tarbja raamatukogudes).