Paide Keskväljaku ruumieksperimendi ümber läheb taas tuliseks

Täna esitasid 30 ettevõtjat ja kinnisvaraomanikku, kes ühel või teisel moel on seotud Paide Keskväljakuga või kelle ettevõtlust mõjutab oluliselt otsus jätkata keskväljakul liiklust piirava suvise ruumieksperimendiga. Juba varem pingeid tekitanud tüliküsimuses on üks peamisi vastandumisi olnud teemal, kas linna keskväljakuga seotud ettevõtjatega on ruumieksperimendi ajaks tehtavad muudatused kooskõlastatud ning nendepoolne toetus olemas või mitte. Ürituse korraldajad on järjepidevalt kinnitanud, et suhtlus on toimunud ja vajalik koostöö olemas. Ettevõtjad omalt poolt on väitnud risti vastupidist.

Ka seekordses pöördumises nõuavad 30 allakirjutanut eelkõige nende reaalset kaasamist arutelusse ja otsustusprotsessi, kuid välja tuuakse ka ebakõlad seoses äsjalõppenud arhitektuurikonkursiga Paide Keskväljaku ümberehitamiseks.

Allakirjutanute helgas on nii pikemat aega Paide linnasüdames oma äri ajanud ettevõtjaid nagu kinnisvaraomanik Johanna Kõva või AS Kuma, väikepoodide keti omanikke nagu Ganvix või mänguasjakauplus Pöialpoiss kui ka ülevabariigiliselt tegutsevaid suurettevõtteid nagu Grossi Toidukaubad, Tamrex ja Plasto. Kokku on siiani pöördumisele oma digiallkirja lisanud 30 asjast huvitatut.

Kõnesisiku Andry Krassi poolt esitatud pressiteade:

30 majaomaniku ja ettevõtja pressiteade: Paide Linnavalitsus eksitab avalikkust, kuritarvitab oma õiguseid ning manipuleerib esindusdemokraatiaga.

06.05.2020 esitas 30 majaomanikku ja ettevõtjat Paide linnapea Priit Värkile pöördumise, milles informeerisid linnapead, et autoliikluse osaline sulgemine nn ruumieksperimendi korras, raskendab majaomanike ja ettevõtjate igapäevatoiminguid ning majanduslikku toimetulekut. Oma õiguste kaitsmiseks soovisid pöördumise autorid, et Paide Linnavalitsus kaasab neid edaspidi Paide keskväljaku ja sellega piirnevate tänavate sulgemisega seotud menetlustesse.

Lisaks eeltoodule juhivad pöördumise autorid avalikkuse tähelepanu alljärgnevatele ruumieksperimendiga seotud asjaoludele.

  • Paide Linnavalitsus eksitab avalikkust väites, et Paide keskväljaku ja Pikka tänava autoliikluse jaoks osaliseks sulgemiseks on olemas majaomanike ja ettevõtjate laiapõhjaline toetus.
  • Paide Linnavalitsus ei ole ruumieksperimendi ajakava, piiranguid ning ruumieksperimenti puudutavaid haldusakte majaomanike ja ettevõtjatega kooskõlastanud. Negatiivseid mõjusid puudutavale tagasisidele on linnavalitsus reageerinud nende suurendamisega, pikendades ruumieksperimendi ajalist kestvust võrreldes 2017 aastaga rohkem kui kahekordseks.
  • Paide Linnavalitsus kuritarvitab ruumieksperimendi läbiviimisel süstemaatiliselt oma õiguseid, viivitades haldusaktide väljastamist viimase hetkeni. Näiteks anti 2017 aastal ruumieksperimendi läbiviimiseks vajalik haldusakti välja 1 päev enne kehtima hakkamist, 2018 aastal 4 päeva enne kehtima hakkamist ning 2019 aastal 3 päeva enne haldusakti kehtima hakkamist. Sellega on majaomanikelt ja ettevõtjatelt võetud võimalus nende igapäevategevust mõjutavate otsustega õigeaegselt tutvuda ning nendest tulenevate mõjude vastu valmistuda.
  • Paide Linnavalitsus on ruumieksperimendi kestma jäämise nimel võtnud kasutusele autokraatlikud valitsemisvõtted, eksitanud linnavolinikke ning koostanud keskväljaku arhitektuurivõistluse juhendmaterjalid selliselt, et sellel osalejad saaksid esitada linnavalitsusele meelepäraseid ruumilahendusi. Näiteks on linnapea Paide rahvaesindajate 21.11.2019 küsimustele vastates selgelt mõista andnud, et Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus toimub vastavuses Paide Linnavolikogu poolt kehtestatud planeeringuga, milline seisukoht on aga risti vastuolus infoga, mida linnavalitsus jagas koostöös Eesti Arhitektide Liiduga läbiviidud arhitektuurivõistlusel. Tänaseks selge, et linnavalitsus ei eksitanud arhitektuurivõistlusel osalejaid, vaid linnavolikogu liikmeid, näidates sellega jultunult demokraatlikule planeerimisprotsessile koha kätte.

Edasised majaomanike ja ettevõtjate sammud seoses Paide keskväljakuga sõltuvad Paide Linnavalitsuse valmisolekust hakata arvestama kõigi keskväljakust mõjutatud osapoolte huvidega. Pöördumise autorid soovivad sealjuures rõhutada, et nende tegevus ei vastandu ruumieksperimendi eestvedajatele ja pooldajatele, vaid protsessiga kaasnenud halvale haldustavale ja ebaõnnestunud suhtlusele Paide Linnavalitsuse poolt.

Toetame jätkuvalt ürituste korraldamist Paide keskväljakul, kui nende kattevarjus ei rakendata põhjendamatuid omandi- ja ettevõtluspiiranguid, ega toimu võimu kuritarvitamist ja ebaeetilist käitumist, ükskõik, millise ühiskonnagrupi poolt vaadates.

 

Majaomanike ja ettevõtjate 06.05.2020 pöördumise kõneisik Andry Krass


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background