Paide linn teeb Türi vallale ettepaneku muuta piire

09/06/2020

Tagasi

Järva maakonnas Türi vallas Röa külas elavad kolm koduomanikku avaldasid soovi Paide linna ja Türi valla haldusterritoriaalse piiri muutmiseks nii, et nende kinnistud asuksid Türi valla asemel Paide linnas Prääma külas. Kokku jääb piiride muutmise piirkonda 33 katastriüksust, ca 25 ha maad ja 15 maaomanikku.

Pöördujad põhjendasid oma soovi sellega, et Paide linn asub neile oluliselt lähemal ja tarbitavad teenused ning igapäevatoimetused nii praegusel ajal kui ka lähitulevikus on seotud just Paide linnaga. Olgu näiteks toimetusteks või tarbitavateks teenusteks Paide linnas tööl- ja koolis käimine, lasteaiateenuse kättesaadavus, huviharidustegevused, sportimisvõimalused, kultuuritarbimised, kaubandusvõrk jne.

Tulenevalt asjaolust, et kõnealusesse piirkonda jäi veel teisigi erakinnistuomanikke, keda piiride muutmine puudutab, siis saatis Paide Linnavalitsus kõigile neile kinnistuomanikele e-kirjad arvamuse avaldamiseks Türi valla ja Paide linna halduspiiride muutmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta. Paide Linnavalitsusele edastatud vastuskirjades teatasid kõik kinnistuomanikud, et nad nõustuvad Türi valla ja Paide linna vahelise piiri muutmisega.

Ettepanek on läbinud kõik linnavolikogu komisjonid ja saanud ka sealt heakskiidu. Neljapäeval, 11. juunil toimuval Paide linnavolikogu istungil toimub lõpphääletus, misjärel saadetakse ettepanek Türi vallavolikogule.

Varasemalt nõustus Paide linnavolikogu Türi valla ettepanekuga, millega loovutati Seinapalu külas kaks kinnistut Türile kuna sealsete perede igapäevased tegemised ja toimetamised olid seotud Türiga.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background