Paide linna kaasavasse eelarvesse laekus 10 ettepanekut

Teist aastat järjest said paidelased esitada linna järgmise aasta eelarvesse ettepanekuid kuni 25 000 euro ulatuses ning tänavu laekus 10 ettepanekut.

Linnapea Priit Värgi sõnul tuli ideid erinevatest Paide linna piirkondadest – Joodilt, Roosna-Allikult, Sargverest, Valgmalt ja Paidest linnasiseselt. Ettepanekute seas on mitmeid sporditaristu, linnaruumi ja vaba aja veetmise võimalusi parandavaid investeeringuid.

Värk lisas, et tänavu laekus ettepanekuid pea sama palju kui mullu, aga tänavu on ideetaotlused märksa põhjalikumalt läbi mõeldud ja läbitöötatud – inimesed on palju vaeva näinud, põhjendanud investeeringu vajadust, teinud jooniseid ning võtnud hinnapakkumisi. See tähendab, et inimeste poolt saadetud ettepanekud lähevad nii neile kui kogukonnale väga korda.

Kaasava eelarve ideed lähevad rahvahääletusele, millest saavad osa võtta kõik Paide linnas ametlikult elavad inimesed alates 16. eluaastast. Hääletamine toimub nii paberkandjal linna raamatukogudes kui ka Paide linna veebilehel, kus hääle saab anda ID-kaardi või Mobiil-IDga.

Eelmisel aastal võitis rahvahääletuse Roosna-Alliku rattarada, mis on tänaseks juba valminud. Ka teiseks jäänud siseskatepargi rajamine endisesse ujulasse on realiseerunud.

Kaasava eelarve toel tahetakse tänavu rajada Paidesse koertepark, keskväljakule tehisjääga uisuplats, rekonstrueerida järveäärsed rannavõrkpalliväljakud, rajada 50-meetrine looduslik välibassein ja talisuplemise võimalus Paide tehisjärves, teha kunstmurustaadioni tribüünile katus, taastada ajalooline Paide talitee, ehitada Sargverre külaplats, luua Roosna-Allikule madalseiklusrada ning ehitada Joodile mänguväljak.

Ettepanekud:

 1. Koertepark
  Koertepargi eesmärgiks on anda Paide linna koerteomanikele võimalus oma lemmikloomade õpetamiseks, treenimiseks ning sotsialiseerimiseks. Paides on puudu kohast, kus koerad saaksid vabalt ringi joosta. Aiaga piiratud ala, kus koerad saaksid vabalt liikuda, mängida, tutvuda teiste koertega (sotsialiseeruda) on seni lahendamata probleem.
 2. Tehisjääga uisuplats Keskväljakule
  Paide linna noorte ja laste sooviks on nautida sportlikku tegevust ka talvel ehk siis uisutada, suusatada, mängida hokit. Meie heitliku ilmaga talved teevad selle aga aina vähem võimalikuks. Selle probleemi saab lahendada kasutades tänapäevast tehnoloogiat ja rajades plastikust tehisjääga uisuplatsi.
 3. Paide tehisjärve äärsete kahe rannavõrkpalliväljaku rekonstrueerimine
  Selleks, et saaks tehisjärve ääres sportlikult aega veeta, vajavad kapitaalset uuenduskuuri kaks võrkpalliväljakut. Vaja on paigaldada trenaaž, tuua väljakutele spetsiaalne liiv ja paigaldada uued statsionaarsed võrkpallipostid (vanad on aastast 1989 ja amortiseerunud.) Kahe rannavolle väljaku rekonstrueerimine annaks paremad sportimistingimused ja meelitaks suvekuudel tehisjärve äärde rohkem puhkajaid/sportijaid/külalisi.
 4. Paide tehisjärv aastaringseks kasutamiseks – ainulaadne 50 m looduslik välibassein ja talisuplemise võimalus
  Paide tehisjärvel võiks olla Eestis ainulaadne 50 m pikkune välibassein. Välibasseini ala saab kasutada talvisel perioodil ka talisupluse paigana. Välibasseini lahendus loob turvalise koha, kus saavad ka lapsed ja veekartjad veemõnusid nautida. Rajad ja sillad loovad kinnise basseini mulje ning sellega kaasneb ka turvatunne. Välibasseini loomine Paide tehisjärve äärde tekitab lisandväärtuse praegu olemasolevate sportimisvõimaluste juurde.
 5. Kunstmurustaadioni tribüüni katus
  Paide kunstmurustaadionit kasutatakse jalgpalli treeningute ja võistluste läbiviimiseks aastaringselt, kuid siiani puudub võimalus mänge vaadata ja lastevanematel treeningutel olla kuivalt ja mugavalt. Lisaks on staadioni oluline kogu maakonna jaoks, sest tegemist on ainukese kunstmurustaadioniga siin piirkonnas ning nii käivad treeningmänge ja võistlusi pidamas ka teiste piirkondade võistkonnad. Tribüünile, kus on peaaegu 300 kohta, katuse ehitamine annaks võimaluse veelgi rohkematel inimestel leida tee mänge vaatama ning seda sõltumata ilmast.
 6. Ajaloolise Paide talitee taastamine
  Eesmärk on taastada Mündi rabast mööduv Paide talitee, mis on 5 km pikkune Paidet ja Valgma küla ühendav ajalooline tee. Paide talitee algaks Paide Vallitorni tagant, mööduks Paide tehisjärvest ning teele jääks väga mitmekesine maastik – põllud, puisniidud, erinevat tüüpi metsad, raba ning laukajärved. Tee lõpus lookleb lõheliste poolest rikas Esna jõgi, mille ületamisel jõutakse Valgma külla.
  Rajatav matkarada on u 6 km, et tagada ligipääs laukajärvedeni.
 7. Sargvere külaplatsi ehitus ja korrastamine
  Sargvere piirkonna inimestel puudub ühendav külaplats, kus oleks võimalus pakkuda heal tasemel vabaõhu üritusi külarahvale, ümberkaudsete külade elanikele ja külalistele. Soov on ehitada välilava-kõlakoda ja soetada suur telk, et olenemata ilmast oleks koht, kus üritusi korraldada. Lisaks on plaan ehitada külaplatsi juurde petanque`i väljak.
 8. Madalseiklusrada Roosna-Allikule
  Madalseiklusrada pakub pargis aastaringset põnevat ja arendavat tegevust nii eelkooli kui ka põhikooli I ja II astme lastele. Roosna-Alliku piirkonnas on palju poisse, seega seiklusrada pakub neile füüsilist tegevust ja iseenda proovilepanekut. Samuti on madalseiklusrada põnev ja arendav tüdrukutele.
 9. Joodi mänguväljak(kaks erinevat esitajat)
  Aastatega on Joodi suvilapiirkonnast kasvanud populaarne püsielanikega linnaosa. Eriti hinnatud on piirkond noorte, lastega perede poolt. Hetkel pole Joodi piirkonnas aga ühtegi mänguväljakut. Mänguväljaku püstitamine aga parandaks tunduvalt sealsete perede elukvaliteeti ja soodustab linnaosa elanike sotsiaalset suhtlust. Lapsi vanuses 1- 15 eluaastat on Joodi piirkonnas hinnanguliselt 85.

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background