(Anett Kruusmaa)

Saates on külas Paide Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila. Eeskätt on juttu eterniidijäätmete ja asbesti sisaldavate materjalide kaardistamisest Paide linnas, aga ka muudel keskkonnaalastel teemadel.

(Ründo Mülts)

Saates juttu noortekeskuse, Kaitseliidu ning Naiskodukaitse toimetamistest. Külas Diana Taar, Urmas Kõonurm ning Merje Mihkelsaar.

2020. aasta viimase saate fookuses on Paide talitee, mille näol on tegemist 2019. aasta kaasava eelarve võiduideega. Saates on külas abilinnapea Siret Pihelgas ja võiduidee autor Tuuli Klementa Hindreku talust, kes räägivad, kuidas talitee ehitus kulgenud on ning millises faasis see tänaseks on. Saatejuht on Anett Kruusmaa.

(Ründo Mülts)

Jõulueelsel ajal on stuudios küllalised Paide pühakodadest – Paide Püha Risti kirikust juhatuse liige Joel Rikk ning Anna kirikust emeriitõpetaja Lea Heinaste.

(Anett Kruusmaa)

Saates on külas Paide linnapea Priit Värk. Juttu tuleb koroonaolukorrast Paides ja Järvamaal, 2021. aasta Paide linna eelarvest ja paljust muust.

(Ründo Mülts)

Jõulukuises raekojatunnis kohtuvad stuudiolaua taga neli Paides kohvikut pidavat ettevõtjat: Teatrikohvikust Priit Põder, Treegeri kohvikupidaja Tiia Paosalu, Vallitorni kohviku esindaja Ants Hiiemaa ning Tainascateringi kohvikut vedav Kaido Lepik.

Saates on intervjuu ka virulasest kohvipakkide kollektsionääri Karlo Ehvärtiga, kelle erakogu, enam kui tuhandest eriilmelisest kohvipakendist koosnev näitus on avatud Järvamaa muuseumis.

(Mati Palmet)

Saatekülaliseks Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna uus juht Eimar Veldre.

(Ründo Mülts)

Novembrikuu viimases Paide linna saates tehakse saatejuht Ründo Mültsi eestvedamisel juttu nii kultuurist, tervisest kui ehitusest.
Saate esimeses pooles räägitakse Paide endise linnapea Kaido Ivaskiga tema eesvedamisel ehitatavast neljarealise Tallinn-Tartu mnt Mäo ja Kose vahelisest teelõigust. Saame projektijuhilt teada, kui kaugel tööprotsess on ja millal saab uhke tee peal sõita.
Juttu tehakse ka Paide Vee tänava apteegi juhataja, proviisor Kai Kimmeliga. Muuhulgas selgub, kas ja kuidas Paides viirusemõju tunda on andnud ning kui distsiplineeritud on siinsed inimesed.
Kultuurisoovituse annab saate lõpus Järvamaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja, kes tutvustab, milline on nende maja tänavune vahva aastalõpu üleskutse kohalikele.

(Anett Kruusmaa)

Paide linnavalitsuse finantsosakonna juhataja Kaja Kört räägib Paide kaasava eelarve ümber toimunust.

(Ründo Mülts)

Saatekülalisteks Hindreku talu perenaine Tuuli Klementa ning ajakeskus Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu. Räägitakse Valgma küla teemadel ning ajakeskuses toimuvast.

Külas on 22. oktoobril Paide Linnavolikogu uueks esimeheks valitud Tarmo Alt. Saates tutvutakse lähemalt uue esimehega, saamaks teada, millised on tema mõtted ja plaanid volikogu juhtimisel.

(Ründo Mülts)

Saatekülalisteks ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ning Paide raekojahoone sisekujundaja, Paidest pärit Hannes Arro.

(Anett Kruusmaa)

Fookuses on kaasav eelarve ja selle rahvahääletus.

Tänavu saab enda valitud ettepanekule hääle anda kuni 23. oktoobrini (k.a) ehk veel vaid mõned päevad. Kaasava eelarve protsessist ja tänavustest ettepanekutest räägib saates lähemalt Paide Linnavalitsuse finantsosakonna juhataja Kaja Kört.

(Ründo Mülts)

Seekordne saade on pühendatud Sargverele.

(Anett Kruusmaa)

Külas on tänavune linna aukodanik, Hammerbecki Põhikooli direktor Vello Talviste.

Teemaks tuleb muuhulgas, kuidas meie aukodanik üldse õpetaja erialani jõudis, milliseid muudatusi on ta õppetöös aastakümnete jooksul täheldanud ning mida aukodaniku tiitel tema jaoks tähendab.

(Ründo Mülts, Ants Hiiemaa, Eliis Õunapuu)

Räägitakse linna sünnipäevast ning ajakeskuse tegemistest.

(Anett Kruusmaa)

Paide raekoja kolmveerandtunnis on linnapea Priit Värgiga arutluse all Posti 12 hoone ja sinna kavandatav riigigümnaasium.
Saate teises pooles tuleb juttu Kurjailma festivalist. Sellest kõneleb üks festivali eestvedajatest, Sille Pudel.

(Ründo Mülts)

Saade on salvestatud Roosna-Alliku mõisas.

(Anett Kruusmaa)

Saade kajastab möödunud reedel Paide valllimäel toimunud festivali Hingelt Noored. Saatejuht Anett Kruusmaa viis festivalil läbi mitmeid intervjuusid, teiste seas näiteks Kersti Sarapuu, Tanel Kiige ja Reet Linnaga. Lisaks saab kuulda ka peaminister Jüri Ratase sõnavõttu.

(Anett Kruusmaa)

Külas on Paide linnapea Priit Värk, kellega tuleb juttu nii möödunud suve suurematest sündmustest kui ka teemadel, mis on aktuaalsed täna. Näiteks on arutluse all Võõbu-Kose neljarealine maanteelõik, alanud õppeaasta ning Paide poiste siili piinamise juhtum.

(Anett Kruusmaa)

Saate esimeses pooles on külas Paide linnavalitsuse arhitekt Elo Kiivet ja Kairi Tilga Koostöö Kogust.Räägitakse Järva Keskraamatukogus avatud rändnäitusest “Kodukoha kompass”.
Samuti on saates juttu 4. septembril toimuvast festivalist Hingelt Noored. Paides toimuvast sündmusest kõnelevad abilinnapea Anneli Tumanski, Ants Hiiemaa Ajakeskusest ning Mare Veermaa Järvamaa Pensionäride koondisest.

(Anett Kruusmaa)

Eesti Omavalitsuste suvemängudest, mis Paides sel nädalavahetusel toimuvad, räägib Paide Spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits.
Ülejäänud saate fookuses on Arvamusfestival – saab kuulda intervjuud festivali peakorraldaja Kaspar Tammistiga ning
kuulajal on võimalik osa saada ka erakonna esimeeste debatist ja arutelupaneelist “Vabadustest”, millel osales ka Kersti Kaljulaid.

(Anett Kruusmaa)

Saate esimeses pooles saab kuulda, kuidas saatejuht läks Paides toimunud doonoripäevale eesmärgiga annetada esmakordselt verd.

Saate teises pooles saab kuulda kunstiõpetaja ja kollektsionäär Heli Mändi rääkimas tema suveniirnukkude näitusest, mida saab Järvamaa muuseumis kuni septembrikuu lõpuni näha.

(Anett Kruusmaa)

Esimene puhkusejärgne saade koosneb reportaažidest, mis on linti võetud 1. augustil toimunud Järvamaa Muuseumi 115. sünnipäeva tähistamiselt tuues kuulajateni sünnipäeva melu ja põnevad lood muuseumist, mis muidu jääksidki ehk paljude jaoks kuulmata.

(Anett Kruusmaa)

Saates külas Hammerbecki põhikooli 9. klassi lõpetanud Maivo Sirelbu, kes on olümpiaadidel saavutanud märkimisväärseid tulemusi.
Saate teises pooles tuleb juttu Paide noortevolikogu võimu vahetusest ning sel teemal räägib noortevolikogu endine esimees Kaarel Vene Paide Gümnaasiumist.

(Anett Kruusmaa)

Külas abilinnapea Anneli Tumanski, kes räägib koolilõpu aktustest ning lisaks ka Sihtkapitalist Õpihimuline Noor, mille üleandmine toimub Roosna-Alliku põhikoolis 11. juunil.
Saate teises pooles on stuudios Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf, kellega tuleb juttu Paide vanalinna kaitsekorra koostamisest.

(Anett Kruusmaa)

Külas ajakeskus Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu ja Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Saates tuleb juttu suvehooaega alustavast projektist, milleks on telesaate “Õhtu” filmimine Vallimäel, suverestorani avamisest ning ka teistest eesootavatest üritustest ja plaanidest algaval suvel.

(Anett Kruusmaa)

Räägitakse tööturu seisust Järvamaal ning õppetööst JKHK-s. Saatekülalisteks on  Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse maaelu juhtõpetaja Aive Kupp ja taimekasvatuse tootmisjuht Karl Aru.

(Anett Kruusmaa)

Esimese saatepoole fookuses on Paide linna puudutav üldinfo peale eriolukorra lõppu ning saatekülaliseks on Paide linnapea Priit Värk. Saate teises pooles tuleb juttu kooli ja üldharidust puudutavatel teemadel ning omapoolseid kommentaare jagab abilinnapea Anneli Tumanski. Saatejuht on Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa.

(Anneli Tumanski)

Saatejuhi, abilinnapea Anneli Tumanski külalisteks on kahe huvikooli direktorid- Paide kunstikooli dir.Anneli Suits ning Paide muusikakooli dir. Lauri Lugu. Samuti aetakse juttu Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larveniga.

(Mati Palmet)

Saatekülaliseks Järvamaa Haigla peaarst Andres Müürsepp.

(Mati Palmet)

Jüriöö märgutuledest räägivad 2 ajaloolast – Ajakeskuse juht Ants Hiiemaa ning Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

(Ants Hiiemaa, Eliis Õunapuu, Ründo Mülts)

(Ründo Mülts, Ants Hiiemaa)

Juttu Paidesse rajatavast 19. sajandi tegevusmuuseumist. 

(Anneli Tumanski)

Räägitakse haridusest. Teemaks on eriolukorras toimuv koduõpe. Saatekülalisteks Paide linna nelja põhikooli direktorid – Hillar Hanssoo kooli dir. Kersti Kivisoo, Roosna-Alliku kooli dir. Riina Hiob, Tarbja lasteaed-kooli dir. Margit Silluta ning Paide Hammerbecki põhikooli dir. Vello Talviste.

(Priit Värk)

Saatekülaliseks Järamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Räägitakse, kuidas on Paide linna varasemalt võidelnud raskete aegade ja raskete nakkushaigustega.

(Priit Värk)

Saatekülaliseks Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap.

(Priit Värk)

Külas Paide abilinnapea Siret Pihelgas, linnamajanduse osakonna juhataja Heigo Laaneoks ning Paide teatri juht Harri Ausmaa.

(Priit Värk)

Külas Paide parim sportlane 2019, laskur Meelis Kiisk, Paide Gümnaasiumi dir. Margo Sootla ning Sookure lasteaia dir. Liia Koppel.

(Priit Värk)

Linnaarhitekt Elo Kiivet ja Paide Riigigümnaasiumi ehituse hetkeseis.
Treener Piret Reinfeld – Järvamaa ja Paide võrkpallielust.
SOS Lasteküla personalijuht Signe Toom – tulemas on kogukonnaõhtu, kus räägitakse millised võimalused on pakkuda emata-isata lastele vanemlikku hoolt igal inimesel.

(Priit Värk)

Saates külas Järvamaa haigla juht Andres Müürsepp ning PAMT-i värske direktor Martha-Beryl Grauberg.

(Priit Värk)

Saates külas Anneli Suits, kellega räägitakse Paide Kunstikoolist ja Täiskasvanute Keskkooli tulevikust. Gert Kamsi  ja Jaanus Pruuliga võetakse teemaks  Paide Linnameeskonna uus algav hooaeg, samuti üleminekuturul toimunu.

(Priit Värk)

Saate esimeses pooles on külas Ründo Mülts, Järvamaa Muuseumi teadusjuht. Teemadeks muuseumi roll kogukonnas, EV100 sündmused Järvamaal ja nende tähtsus. Teiseks külaliseks Margus Toomsalu, Paide politseijaoskonna juht. Arutletakse selle üle, kuidas on meie linnas ja maakonnas turvalisusega, millised kuriteoliigid on kasvamas ja mida saame turvalisema linna heaks  ise teha.

(Priit Värk)

Saatekülalisteks Paide noortevolikogu esimees ja Paide Gümnaasiumi 11.nda klassi õpilane Kaarel Vene, Paide päästekomando pealik Ilmar Koppel ning Paide Spordikeskuse juht Erich Petrovits.

(Maarit Nõmm)

Saatekülalisteks Paide muusika-ja teatrimaja uus kultuurikorraldaja Mariliis Peterson ning Paide Teatri juht Harri Ausmaa.

(Maarit Nõmm)

Paide saates on külas linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila, kellega tuleb juttu uuendustest jäätmete kogumisel. Paide karateklubi Täht peab tänavu oma 30. sünnipäeva ning sellest räägib klubi juht Tarmo Alt.

(Maarit Nõmm)

Aasta esimese Paide linna saates  juttu ekstreemspordivõistlusest Simple Session, mille Eesti eelvoor toimub sel nädalavahetusel Paide siserulapargis. Sellest räägib noorsootöötaja Tene Must Paide noortekeskusest. Kaitseliidu Järva maleva Paide üksikkompanii 95-aastasest tegevusest kõneleb kompanii endine pealik ning maleva tegevliige Urmas Kõonurm.

(Maarit Nõmm)

Aasta viimases saates on külas Paide linnavalitsus – linnapea Priit Värk ning abilinnapea Anneli Tumanski, tehakse kokkuvõtteid aastast ning vaadatakse tulevikku.

(Maarit Nõmm)

Saateteemaks jõulukontserdid Paides.

(Maarit Nõmm)

Paide saates on külas Paide Muusika- ja Teatrimaja uus direktor Martha-Beryl Grauberg, kes räägib oma uuest tööst ja sellega seonduvatest plaanidest. Järvamaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja aga räägib uuendustest raamatukogus, sh iseteeninduspunktist.

(Maarit Nõmm)

Saade on Hammerbecki Põhikooli ERI – juttu tuleb nädalavahetusel Paide I keskkooli ja Paide endise gümnaasiumi 110. sünnipäeva tähistamisest ning vilistlaste kokkutulekust. Saates koolidirektor Vello Talviste ja kooli huvijuht Helen Trug.

(Maarit Nõmm)

Saates Paide linnarhitekt Elo Kiivet ning vanalinnaekspert Rainer Eidemiller. Teemaks Paide Keskväljaku tulevik.

(Maarit Nõmm)

Paide linna raadiosaates on külas linnapea Priit Värk ning telefonile püütakse  Järvamaa aasta naiskodukaitsja Roosna-Alliku jaoskonnast, Siret Niinepuu!

(Maarit Nõmm)

Paide Teatri juht Harri Ausmaa ja lavastaja Johan Elm räägivad uuest draamalavastusest “Ma olen tuul” ning näitleja Ursel Tilk tantsulavastusest “Between dreams and drownings”, mis esietendub juba novembris. Paide rockmuusika tähistab tänavu sümboolselt 50 aasta juubelit. Sel puhul toimub laupäeval PAMTis suur maratonkontsert, kus esinevad pea kõik olulisemad Paide rokkbändid läbi aastakümnete. Stuudios sündmuse korraldaja Tiia Tamm.

(Maarit Nõmm)

Roosna-Alliku lasteaed Hellik sai 26.okt. 55-aastaseks.Stuudios lasteaia uus direktor Karit Koller. Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larven räägib keskuse teenustest

ning Järvamaa toidupanga tegemistest.

(Maarit Nõmm)

Paide raadiosaate esimene külaline on Ajakeskuse juht Ants Hiiemaa ning teemaks Paide linna kaasava eelarve võiduidee – taastada Paide-Valgma vaheline talitee Mündi rabasse rajatava laudteega.

Saate teises pooles räägitakse taaskasutamisest Uuskasutuskeskuse tegevjuhti Katriin Jüriskaga.

(Maarit Nõmm)

Saates on Paide Gümnaasiumi seltsi esimees Andres Jalak ning teemaks endine PG 110 ja vilistlaste kokkutulek; abilinnapea Siret Pihelgas räägib, mida linnavalitsuses uudist ehk ehituselu pärast põhikooli ja Tallinna tänava valmimist.

(Maarit Nõmm)

Enn Sõmer räägib Paide Autobaasi  75. sünnipäeva tähistamisest Paides ning kunagise Järvamaa suurima ettevõtte ajaloost. Samuti teemadeks Paide Balletistuudio sünnipäev ning Paide linna kaasav eelarve.

(Mati Palmet, Tiit Reinberg)

Saateteemadeks Paide-Türi rahvajooks, Türi kodutoetus ja riiklik üürimaja, Paide uus mööblipood ning plaanitav linnaruumi ümberkujundamine.

(Maarja Trauss)

(Maarit Nõmm)

Paide-Türi rahvajooksust räägib korraldustiimi juht Erich Petrovits. Kõikide rahvajooksu osavõtjate seast loositakse välja ka 3 Viking Line`i
kinkekotti. Paide Gümnaasiumi õpilane Kaarel Vene tutvustab esmakordselt toimuvat Paide kinonädalat.

(Maarit Nõmm)

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts  tutvustab eesti keele päeva, mis toimub Paides 26. septembril.  Paide linna sünnipäeva eel peatutakse ka linna ajalool.

Muusikakooli direktor Lauri Lugu räägib, kuidas sündis Paide laste ja noorte

sümfoniettorkester, samuti uuest õppeaastast ja uutest õpetajatest.

(Maarit Nõmm)

Paide Spordikeskuse juht Erich Petrovits ja teemaks Paide-Türi rahvajooks ning muud spordiüritused.Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof räägib Euroopa
Liikuvusnädalast.Kaaruka küla uuest ajalooraamatust ning külapäevast 21. septembril kõneleb korraldaja Silva Anspal.
Saates on külas Marika Juusu PAMTist ja Harri Ausmaa Paide Teatrist.Räägitakse uues hooajast nii Paide kultuuritemplis kui teatris.

(Maarit Nõmm)

Järvmaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja räägib raamatukogu 160. sünnipäevast ning laste suvelugemise tulemustest.
Paide Spordikeskuse juht Erich Petrovits tutvustab algavat spordi- ja liikumisaastat – Matsimäe rattaralli ja ümber järve jooks, Südamelinna jooks, Paide-Türi rahvajooks ning kogu aasta vältavat liikumissarja väga headele auhindadele!

(Anneli Suits)

Paide Kunstikooli uuest õppeaastast rääkisid direktor Anneli Suits ning kunstiõpetajad Malle Kera, Natalja Haug ning Sorge.

(Marika Juusu)

Täna on PAMT-i erisaade. Juttu Paide Teatrist ning PAMT-i uuest hooajast.

(Maarit Nõmm)

Külas linnapea Priit Värk. Uuritakse, mida on linnavalitsus suvel teinud ning mis sügisel ees seisab.
Samuti tutvustab Ülle Müller festivali Hooviteater, mis vallutab nädalavahetusel Paide kõige mõnusamad õued ja hoovid!

(Maarit Nõmm)

Arvamusfestivali erisaade - külas on festivali järgmise aasta eestvedaja Kaspar Tammist, kultuuriprogrammi juht Kaido Kirikmäe ning esimest aastat
festivali juures tegutsev vabatahtlik Karola Jaanof.

Saatekülalised on Katrin Soomets Türilt ning Edith Tänavots ja Kersti Viilup Paidest. Neid ühendab laulupeotule tulemine ning sellest juttu tulebki – kuidas, millal ja kus laulupeotuli Paides liigub. Samuti uurime Kerstilt “EHE ruum” kultuuriprogrammi kohta.,

(Maarit Nõmm)

 

Saates külas:  Martha-Beryl Grauberg tutvustab Arvamusfestivali värskelt avaldatud programmi; Tuuli Klementa räägib Valgma ridakülapäevadest ja veinikambrist; Kersti Viilup kutsub jaanitulele Vallimäele.
(Maarit Nõmm)

 

Külas linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ja Viisu Rahvamaja juhataja Kerli Jänts.
(Maarit Nõmm)

 

Külas on EHE ruum vol 3 projektijuht Kaspar Tammist ning Järvamaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ja lasteosakonna juhataja Heli Lepp.
(Maarit Nõmm)

(Maarit Nõmm)

Külalisteks on Enelis Linnas Tervise Arengu Instituudist ja Edith Tänavots Paide linnavalitsusest ning teemaks laupäevane perepäev “Laps vajab perekonda” Paides.

(Maarit Nõmm)

Külas linnapea Priit Värk, kellega räägitakse linna teemadel.

Roosna-Alliku mõisa tegevjuht Anni Alev tutvustab 2. juunil peetavat kolmandat rabarberifestivali ning mõisa tegemisi  üldiselt.

(Piret-Päiv Rist)

Juttu netikaubandusest Viljandis tegutseva firma ON/OFF näitel, samuti uurib saatejuht, mida kujutab endast nädalavahetusel Viljandis toimuv õuefestival Folkloob ning Ugala Teatri turundusjuht räägib teatri publikupreemia “Kuldõun üleskutsest.

(Maarit Nõmm)

* Muuseumiööst Paides räägib Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.
* Tänast Tarbja perepäeva tutvustab korraldaja Signe Roos.
* Paide kasside varjupaigast ning uue ruumi otsingutest kõneleb MTÜ Kassivari üks eestvedajaid Virge Piisner.

(Maarit Nõmm)

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits räägib Huvikeskuse nimevahetusest
Järvamaa muinsuskaitseinspektor Karen Klandorf tutvustab uut Paide
tapeediraamatut "Väikese linna suured mustrid".
Kool Sargvere mõisas 100 sündmusest räägib üks korraldajatest Taiga Laur. 

(Mati Palmet, Meelis Välimäe)

(Maarit Nõmm)

Hammerbecki Põhikoolist on külas huvijuht Helen Trug koos õpilastega, et meenutada meeleolukat rahvatantsureisi USAsse Paide sõpruslinna Westminsterisse
Katrin Höövelson Euroopa Komisjoni Eesti esindusest räägib 1. mai Euroopa päevast, mis toimub koos Paide rattaralliga.
Kersti Viilup Muusika-ja Teatrimajast tutvustab laupäevast Paide Jürilaata ning  kõne tehakse ka Alo Aasmale, kes tuleb laadale leivaküpsetamist õpetama.

(Maarit Nõmm)

Abilinnapea Anneli Tumanski meenutab esmakordselt toimunud Paide sõpruslinnade nädalat ning kajastab haridusjuhtide kohtumist.
Ajakeskuse Wittenstein tegijad Ants Hiiemaa, Ründo Mülts ja Eliis Õunapuu annavad viimaseid juhtnööre Jüriöö märgutuledeks.
Külas ka Kuubast pärit muusik ja laulja, paidekas Rosa Cruz, kes annab kodupublikule kontserdri 25. aprillil. Temaga kaasas kontserdi korraldaja Helme Anton.

(Maarit Nõmm)

Teemaks  Jüriöö märgutuled 2019, mida Ajakeskus Wittenstein 22. aprillil korraldab, ning jüriöö rahvaspordiöö. Kõnelevad Ants Hiiemaa, Ründo Mülts, Eliis Õunapuu  ja Sulo Särkinen.

Paide muusikakooli juht Lauri Lugu kutsub kooli avatud uste päevale ning kevadkontserdile!

(Maarit Nõmm)

Külas linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks, kes räägib Tallinna tänava suurremondist.
Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ERASMUS+ projektist „Kaasav kool“ räägivad Ellen Rosimannus, Ingrit Talvist ja Kätlin Merisalu, kes käisid töövarjudeks Saksa- ja Šotimaal.

(Maarit Nõmm)

Teatripäeva erisaade: telefonil on näitleja Üllar Saaremäe ning juttu tuleb Paide kontsertetendusest 9. aprillil “Edith Piaf ja II maailmasõda”.
Stuudios on ka Paide Teatri juht Harri Ausmaa, teemaks eelseisvad lavastused ning muud projektid.

(Maarit Nõmm)

Ründo Mülts räägib Korsakovi kultuuriloopäevast 21. märtsil ning märtsi-küüditamise mälestusüritusest 25. märtsil.
Heili Vaus-Tamm tutvustab MeloM tšellokontserti lastele ning Kenzo Brauer MoeP. A. R. K.-i.

(Maarit Nõmm)

Külas on Paide linna noortevolikogu esindus – esimees Kaarel Vene ja aseesimees Annabel Anton. Juttu tuleb noortevolikogu viisaastakust ning sünnipäevanädalast 18.-22.märts. Räägitakse ka Paide Linnameeskonna kogukonnajuhi Arto Saarega, teada saamaks tema plaanidest, kuidas kogukonda linnameeskonna tegemistesse üha rohkem kaasata. Lisaks intervjuu Linnameeskonna kapteni Andre Froloviga.

(Maarit Nõmm)

Stuudios on Paide Uue muusika kooli eestvedaja Kaido Kirikmäe, kes tutvustab Uue muusika kooli õpilaste 7.märtsi kontserti. Saate teises pooles külas Paide linnasekretär Nellika Valder, kes oli ka Paide valimisjuht. Tema meenutab pingelist valimisperioodi ning toredaid seiku erinevatest valimisjaoskondadest!

(Maarit Nõmm)

Külas on linnapea Priit Värk ja muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Teemadeks linnavalitsuse toimetamised ningRimski-Korsakovi festival, mis saab avapaugu homme fotonäituse avamisega Vallitornis.

 

Matile sobis

(Maarit Nõmm)

Saates on külas PAMTi kultuurikorraldaja Kersti Viilup ja tantsujuht Kätlin
Merisalu - teemaks EV101 kontsertaktus.
PAMTi turundusjuhi Marika Juusuga räägitakse reedesest erilinastusest filmiga
"Tõde ja õigus".

(Maarit Nõmm)

E-Piim spordihallist, mille valmimisest möödub 10 aastat, räägitakse Erich Petrovitsiga.

Külas on ka Kristina ja Meelis Kiisk – laskjaperekond, kes hiljuti USA-st tagasi Paidesse kolisid. Räägitakse OMiks valmistumisest, laskmisest üldisemalt ja ka Paides elamisest.		

(Maarit Nõmm) Paide raadiosaates on külas Hanssoo kooli huvijuht Marita Kutsar,õpilasesinduse president  Ragne-Liis Mõttus ja asepresident Janely Allsaar ning Paide abilinnapea Siret Pihelgas. Teemadeks kooli tantsuvõistlus ja linna ehitusplaanid.

(Maarit Nõmm) Raadiosaates on külas inimesed, kes mäletavad hästi Paide vanas rahvamajas toimunut – Tiia Tamm, kes seal töötas, ning Tiiu Saarist, kes teab maja 90aastast ajalugu. Stuudios on ka linnapea Priit Värk, kes annab ülevaate linnavalitsuse töödest!

(Maarit Nõmm) Raadiosaates on külas Paide suusaradade rajameister Ain Türner ning Paide linnasekretär Nellika Valder. Räägitakse suusatamisvõimalustest Paides ning Riigikogu valimiste korraldusest ning miks on oluline hoida oma elukohaandmed korras ja täpsed!

(Maarit Nõmm) Paide Noortekeskuse juht Reima Nõmmik räägib keskuse tegemistest – üritustest, tegevustest, ringidest  ja muidugi mõista kolimisest vanasse ujulasse. Janno Viilup räägib Paide Viking Window korvpallimeeskonnast, peatreeneriameti mahapanemisest ning meeskonna tulevikuplaanidest.

(Maarit Nõmm) Külas Paide Muusikakooli direktor Lauri Lugu ning Paide Muusika – ja Teatrimaja müügi-ja turundusjuht Marika Juusu.

(Maarit Nõmm)

Indrek Kuuse ja Maarja Kauge räägivad 6. jaanuari rahvamatkast
Kätlin Merisalu ja Ave Alvre räägivad 4.jaan. Paides etenduvast riigigümnaasiumide muusikaprojektist "Vesi"

(Maarit Nõmm)

Aasta viimases saates olid külas linnapea Priit Värk ning abilinnapead Siret Pihelgas ja Anneli Tumanski.

(Maarit Nõmm)

Paide raadiosaates kõneldakse pühapäevasest kontserdist “Kingitus linnarahvale” ning laupäeval toimuvast võrkpalliturniirist Peet Raigi mälestuseks. Külas on vastavalt sopran Hanna Saar ning võrkpallifanaatik ja võistluse korraldaja Enn Sõmer.

(Maarit Nõmm)

Paide linna raadiosaates on külas Lauri Lugu, kes tutvustab oma tulevasi kontserte ning muusikakooli lastevanemate kontserte ka. Edith Tänavotsaga linnavalitsusest räägitakse Jõulukroonist, küüditamise 70. aastapäevale pühendatud kontserdist Suu laulab, süda muretseb, kirikukontserdist  Kingitus linnarahvale  ning ka 31. detsembri aastavahetuse sündmustest Paides, mil muuhulgas astub keskväljakul üles ans.Kruuv!

(Maarit Nõmm)

Paide raadiosaates on teemaks I advent Paides, 6.12 hariduskonverents ning kunstikooli Jõulumöll. Külas on Tiia Tamm muusika- ja teatrimajast, abilinnapea Anneli Tumanski ning Natalja Haug Paide Huvikeskusest.

(Marika Juusu, Harri Ausmaa)

Paide Muusika-ja Teatrimaja ning Paide Teatri erisaade. Saates on intervjuud lavastaja Jan Teevetiga, Paide Hillar Hanssoo Põhikooli huvijuhi Marita Kutsari ning Starlight Cabaret lavastaja ja produtsendi Kristjan Kurmiga.

(Maarit Nõmm)

Külas abilinnapea Siret Pihelgas. Küsime, kas jõulud ikka tulevad ja kas kõik ehitusobjektid on töödega graafikus.
Andres Jalak Paide kiriku kogudusest tutvustab kiriku kontserdihooaega, mis algab juba 18. novembril ning lõpeb enne aastavahetust!

(Maarit Nõmm)

Paide linna raadiosaates on külas linnapea Priit Värk! 4-ndast Tooliklubi aktsioonist räägivad Paide Muusika-ja Teatrimaja müügijuht Marika Juusu ning Paide Teatri juht  Harri Ausmaa. JKHK õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi  tutvustab kutsehariduskeskuse Oskuste ÖÖd!

(Maarit Nõmm)

Raadiosaates külajutte – kaasava eelarve võiduettepaneku teinud Signe Flink räägib, kuidas tal õnnestus rahvahääletus kinni panna, ning Merli Kaas Purdi külaseltsist tutvustab 11. novembril toimuvat heategevuslikku isadepäeva kohvikut.

(Maarit Nõmm)

Raadiosaates on külas koorijuht ja koolijuht.
Intervjuu on Andrus Siimoniga, kes on Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori dirigent ning kes toob oma koori laupäeval Paidesse laulma. Kas kooris laulavad ainult akadeemikud ja teadlased, seda saab ka teada.
Ja muusikast veel – Paide Muusikakool saab 3. novembril 60- aastaseks. Seda tähistatakse kontserdiga. Sellest ja paljust muust kõneleb koolijuht Lauri Lugu.

(Maarit Nõmm)

Paide linna saates külas tõnnikorraldajad ehk täiskasvanud õppija nädala tegijad Paides, eesotsas direktor Anneli Suitsu ning õpetaja Kristo Kiviorguga.
Teine külaline on linnapea Priit Värk, kes annab ülevaate linnavalitsuses toimuvast!

(Maarit Nõmm)

Täna saab Paide linna raadiosaates kuulata külauudiseid! Otsestuudios on Paide piirkonnajuhid Kulno Klein ja Peeter Saldre.
Teine saatepool on kultuuri päralt – tutvume Muusika- ja Teatrimaja uue müügijuhi Marika Juusuga ning kindlasti teab ta, kuhu pileteid hankida ning mida Paidesse kuulama-vaatama tulla!

(Maarit Nõmm)

Raadiosaates on teemadeks Roosna-Alliku matkamäng, Prantsusmaa saksofonikvarteti Quatuor Machaut tänane kontsert muusika- ja teatrimajas ning tulevane kontsert, kus esineb Latvian Voices!

(Maarit Nõmm)

Saates on teemaks Paide linna 727. sünnipäeva üritused! Vahele ka väike muusikaviktoriin “Arva ära, kes laulab!” 

(Maarit Nõmm)

Uue muusika koolist räägib Kaido Kirikmäe. Linna uudiseid jagab linnapea Priit Värk.

Raadiosaates on külas abilinnapead Siret Pihelgas ja Anneli Tumanski, kes räägivad oma valdkonna muredest ja rõõmudest. Stuudios on ka Harri Ausmaa ja Kirill Havanski Paide Teatrist, et tutvustada uuslavastust “Koletis”.

(Maarit Nõmm)

raadiosaates on intervjuu Paide spordielu juhi Erich Petrovitsiga ning juttu on ka kaasavast eelarvest ja Paide ettevõtluskonkursist!

(Maarit Nõmm)

Tänases Paide raadiosaates on jutuks loomulikult esimene koolipäev ja hooaja avalöök. Külas on Paide riigigümnaasiumi juht Urmo Reitav ja Muusika- ja Teatrimaja direktor Ülle Müller. Mõlemal on kaasas ka osa oma maja meeskonnast.

Paide linna raadiosaates on külas mees, kes tavaliselt on ise küsija rollis – Mati Palmet. Teemaks on Kuma/Tre raadio 25. sünnipäevapidu ning hooaja avalöök 1. septembril, mis toimub koostöös Paide linna ning Paide Muusika- ja Teatrimajaga.

Paide linna raadiosaates on külas Ülo Kannisto, mees, kes korraldab Paides Eestile pühendatud laulupidu Vaba Rahva Laul.

Täna on Paide raekojatunni külalisteks Arvamusfestivali ühed korraldajad Martha, Piret ja Maiko! Kuula, mida põnevat kuues festival endaga kaasa toob!

Uue hooaja avasaate külalisteks Paide teatri juht Harri Ausmaa ning Paide linnapea Priit Värk.Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background