Parimad õpetajad saavad tunnustatud

Järvamaa Omavalitsuste Liit ootab homseni taotlusi maakonna parimate õpetajate tunnustamiseks.

Preemiad antakse välja kolmes kategoorias: aasta õpetaja, noore õpetaja ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia.

Aasta õpetaja preemia antakse pidevalt hästi töötanud ning eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud ja häid töötulemusi saavutanud õpetajale, kes töötab Järvamaal üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolitusasutuses või huvikoolis. Ta on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ning tema õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi maakondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel, ülevaatustel või olümpiaadidel.

Noore õpetaja preemia antakse noorele õpetajale vanuses kuni 30 eluaastat, kes on üles näidanud väga häid töötulemusi ning pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Samuti arvestatakse tema panust haridus- ja kultuurielu edendamisel oma piirkonnas ja/või kogu maakonnas.

Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia antakse õpetajale, kes on koolieelses lasteasutuses või koolis loonud parimad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, saavutanud suurepärase kontakti laste ja nende vanematega ning pälvinud lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Kolleegid peavad kõrgelt hindama tema töö tulemusi laste edasise edukuse näol, ta peab olema nii õppekasvatuslikult kui ka ühiskondlikult aktiivne ning andnud panuse haridus- ja kultuurielu edendamisse oma koolis ja piirkonnas.

Taotlused koos kandidaadi iseloomustuse, kontaktandmete ja põhjendusega tuleb esitada kirjalikult Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse Pärnu 52, Paide või e-posti aadressile jol@jarva.ee hiljemalt 28. juuni kella 15ks.

Järvamaa hariduspreemiate pidulik kätteandmine toimub 27. augustil Paide Muusika- ja Teatrimajas.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background