Põllumajandustootjad saavad põllumajanduskindlustoetust küsida

Kuni 26. juunini on võimalus taotleda põllumajanduskindlustustoetust, millega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed.

Toetust on võimalik taotleda tera- või kaunvilja, heinaseemne, õlikultuuri, kartuli, köögivilja, marjade, viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistanduse, dekoratiivtaimede, veiste, lammaste, sigade, kitsede, hobuste (välja arvatud võistlus- ja ratsahobuste), kodulindude või mesilaspere kindlustusmaksete tasumiseks.

Toetatakse selliste kindlustusmaksete tasumist, kus kindlustuslepingu tingimused hõlmavad kahju hüvitamist, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või ebasoodne keskkonnajuhtum. Toetusega hüvitatakse kuni 70% toetuse saaja tasutud kindlustusmaksetest.

Taotlusvooru eelarve on üks miljon eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Täpsema info toetuse taotlemise kohta leiab SIIT.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background