Pööre Paide Keskväljaku saagas: ettevõtjaid võetakse kuulda!

Paide Keskväljaku ümberkujundamise suhtes kriitilise hoiaku võtnud ettevõtjad on vastuseisumüürist läbi murdmas. Möödunud kolmapäeval toimunud koosoleku tulemusena jäi kõlama arvamus, et kui mõni välja öeldud seisukoht väärikski ehk kaalumist, siis on selleks ehk juba liiga hilja. Samuti avaldati kahtlust, kas kõik Paide Keskväljaku liiklusskeemist sõltuvad ettevõtjad on ikka ühel nõul ja ka otseseid ettepanekuid polevat olnud suurt kuulda.

Planeeritava lahenduse vastu seisnud ettevõtjatel ja kinnisvaraomanikel jäi veel võimalus esitada oma seisukohad kirjalikult ja need allkirjastada. Nii tehtigi ja esitati viis konkreetset ettepanekut. Allakirjutanud kinnitavad, et soovivad oma ettepanekutega tekkinud vastasseisu vähendada.

Paide linnavolikogu esimehe Aivar Tubli hinnangul on lähteülesande koostajate poolt ettevõtjate seisukohtade tõrjumisega tehtud viga.
“See on ka maakonna esindusväljak ja siia peavad kõik ära mahtuma, nii autod kui inimesed, omad kui külalised ja selles peavad saama kaasa rääkida ka ettevõtjad,” on volikogu esimees ettevõtjatega ühte meelt. Homme esitatava lähteülesande kohaselt jääb Pikk tänav Keskväljaku poolt liiklusele avatuks. Tubli isiklik seisukoht on, et liiklus võiks seal olla ühesuunaline, mis loob samasse kaupluste ette ka parkimisvõimalusi. Võetakse arvesse ka teisi ettepanekuid. Kuidas täpselt, selgub volikogu istungil homme.

Ettevõtjate pöördumise täistekst:

Võttes aluseks 13.novembril Paide Raekojas toimunud keskväljaku uuenduse ja selle tarvis arhitektuurikonkursi lähteülesande arutelu, esitame keskväljaku ja selle lähiümbruses asuvate majaomanike ja ettevõtjate-rentnike poolt järgmised ettepanekud ning tähelepanekud.

1.Jätta alles võimalus autode liikluseks keskväljakult Pikale tänavale.

2.Parkimiskohti keskväljakul mitte vähendada.

3.Väljaku kate projekteerida ühel tasapinnal, Keskväljaku tn. majade esine võiks olla kogu ulatuses 5 meetri laiuselt kõrgemal tasapinnal, mis annab võimaluse ettevõtluse mitmekesistamiseks.

4.Haljastus- ja ruumielemendid väljakul peavad olema teisaldatavad nn. konteinersüsteemid. Lisaks erinevate ürituste korraldamisega keskväljakul tuleb arvestada ka võimalusega, et järjekordne „ruumieksperiment“ ei hakka toimima, misjärel on võimalik liikumisskeemide muutmine.Luua võiks võimaluse liikluse ümberkujundamiseks vastavalt sesoonsele otstarbekusele.

5.Arhitektuurikonkursi žürii komisjoni peab kuuluma Paide linna poolt ettevõtjate esindajad. Ei saa olla nii, et tulevase keskväljaku“ näo“ määravad ainult spetsialistid pealinnast.

Kokkuvõtvalt: Meie allakirjutanud soovime, et Paide linna südames oleks ruumi kõigile linnakodanikele ja külalistele , toimuks aktiivne ettevõtlus ja vaba aja veetmine. Linn ei tohi pimesi eelistada üht sektorit teisele, vähendades majaomanike kinnisvara väärtust ja ettevõtjate klientuuri . Aluseks lähteülesande koostamisel jäi arutelul kõlama tees, et selles on arvestatud viimase kolme aasta eksperimenti ja sellel ajal väljakut külastanud rahva hulka. Samas ei ole küsitud majaomanike ega ümberkaudsete ettevõtjate arvamust ega teostatud mõjuanalüüsi nende käibe ja heaolu osas selle eksperimendi läbiviimise ajal, mis on kahetsusväärne. Antud projekti käivitamisel on tulevikus vajalik linna liiklusskeemi muutus, seda kas läbi detail- või üldplaneeringu, selles osas omavad tähtsat osa asjasse puutuvate osapoolte kooskõlastused. Oma ettepanekutega soovime seda vastasseisu- lõhet vähendada ja palume neid arvesse võtta.

 

VOLIKOGU ISTUNGIT SAAB JÄLGIDA SIIT!

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background