Ringhäälingumuuseum päästis hävimisest vana toruvaljuhääldi

Elumaja pööningult prahi seest üksikosadena leitud valjuhääldi jõudis muuseumisse nii halvas seisus, et tuli kaaluda, kas arvata ese muuseumi kogusse või sellest loobuda. Kuna selliseid raadio algusaegadest pärit valjuhääldi näiteid oli muuseumi kogus vaid kaks, otsustati see siiski põhikogusse vastu võtta ja restaureerida.

Restaureerimistööd teostas Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. Tööde hulka kuulus valjuhääldi korpuse elektrolüütiline töötlus, korrosioonipesade mehaaniline töötlus, keemiline puhastus, värvi ja polükraamse kirjaga värvitud ala taastamine ning konserveerimine.

Üle tuhande euro maksnud restaureerimise kulud katsid Türi Vallavalitsus, As Postimees Grupp, Eesti Rahvusringhääling, AS Levira, AS Taevaraadio ja TV3.

Alates kuueteistkümnendast jaanuarist on restaureeritud kõvastirääkija muuseumi püsinäitusel kõigile uudistamiseks.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background