Töökohtadele kandideerimisaktiivsus on aastaga kasvanud 64%

Perioodil 01.07-07.07.2020 viis CV-Online Estonia läbi küsitluse eraklientide hulgas, milles uuriti inimeste rahulolu oma tööeluga ja edasisi kandideerimisplaane. Kokku osales küsitluses 941 inimest.

Küsitlusest selgus, et oma praeguse tööeluga on väga rahul veerand vastanutest, keskmiselt rahul 53% ja pole üldse rahul 32%.

50% küsitlusest osalenud inimestest vastasid, et on kandideerinud uuele töökohale viimase viie aasta jooksul, nendest 52% kandideeris viimase poole aasta jooksul, 13% aasta jooksul ning 34% sellest hilisemal perioodil.

Inimesed, kes pole uuele töökohale kandideerinud, tõid peamise põhjusena välja rahulolu oma praeguse tööandjaga (33%) ja rahulolu praeguse ametikohaga (20%). Märkimisväärne osa vastajatest märkis, et ei jaksa uue töökoha otsimisega praegu tegeleda (28%). Kõigest 5% tõi välja, et nad pole kandideerinud uuele töökohale, sest on saanud Töötukassa hüvitise ja võtavad teadlikult rahulikumalt.

Tavapärasest madalamale positsioonile on kandideerinud 30% vastajatest, mis on kuue nädalaga tõusnud 43% (enne oli madalamale positsioonile kandideerijaid 17%). Madalamae positsioonile sunnivad kandideerima mitmed asjaolud: sobivate pakkumiste puudumine elupiirkonnas, suurenenud konkurents ja vajadus põhitöö kõrvale lihtsamat lisatööd leida lisatasu eesmärgil.

Uue töökoha valikul on inimeste jaoks kõige olulisem endiselt palganumber (81%) ja asukoht (72%). Nendest järgmisena tõid vastajad välja juba pehmemad ent samuti olulised ja määravad põhjused: toredad kolleegid (38%), ettevõtte sisekliima (38%), arenguvõimalused (38%). Vähem peetakse töökoha valikul oluliseks ettevõttte juhi head mainet ja professionaalsust (16%) ning ettevõtte majanduslikku olukorda (19%).

“Kui võrrelda 2019 ja 2020 juuni kandideerimisaktiivsust, siis sellel aastal on olnud 64% võrra suurem aktiivsus ja eks see kasvab veelgi. Paljud sektorid on taastunud oodatust kiiremini ja õnneks inimestel on tööpakkumiste hulgas võimalik teha valikuid.

Siiski annab kindlasti veel pikalt tunda turismi, hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkond, kus täna on oluliselt vähem pakkumisi ja mis paratamatult paneb inimesi kohati nördimusega vaatama ka hoopis teise valdkonnna ja oskustepagasiga tööpakkumisi”, kommenteeris tööturu praegust olukorda CV-Online Estonia turundus- ja värbamisjuht, Maris Viires.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background