Türi vald otsib aasta tegu ja tegijat

Foto: Türi vald

Türi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija 2019“. Aunimetuste aasta tegu 2019 ja aasta tegija 2019 kandidaatide esitamise tähtajaks on 31. jaanuar.

Konkursiga selgitatakse välja: eelmisel aastal oma töö ja tegevusega valla arendamisel, maine tõstmisel ja paikkonnale tuntuse toomisel silma paistnud isik või ühendus, kellele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegija.

Eelmisel aastal sooritatud tegu, mis on vallale oluline ja mõjutanud positiivselt vallaelanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks, millele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegu.

Ettepanekuid aunimetuste aasta tegija ja aasta tegu määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused, mis peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust, tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel. Kandidaadi nõusolekul märgitakse avaldusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed.

Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsusele elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2, 72211 hiljemalt 31. jaanuaril 2020 kella 14ks.

Konkursi võitjad ja aunimetuste määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega. Aunimetuste määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.

Türi Vallavalitsusel on põhjendatud kaalutlustel õigus tunnistada konkurss nurjunuks ning jätta aunimetused määramata.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background